Egunkari Liburua

Egunkari Liburua, Eguneroko Liburua edo besterik gabe Egunkaria eta Egunerokoa ere deituak, enpresa bateko egitate ekonomikoak (salmentak, erosketak, ordainketak eta abar) idazpenen bitartez egunez egun eta banan-banan  jaso egiten dituen kontabilitate liburua da. Idazpen horiek orokorrean egitate ekonomikoak eragiten dituen bi kontu-sailak barnehartzen dituzte, egitate ekonomikoaren kausa eta efektua; adibidez, 200 euroko altzariak eskudirutan erostean, idazpen hau idatziko litzateke Egunkarian:

200 Altzariak ________ Kutxa 200

Idazpen horiek Liburu Nagusia eratzeko erabiltzen dira ondoren.

Espainiako Merkataritza Kodearen arabera, Egunkaria merkataritza sozietate orok derrigorrez eduki eta eraman beharreko liburua da.