Ekonomia mistoko sozietateak

Ekonomia mistoko sozietateak, batzuetan besterik gabe sozietate mistoak deituak, zerbitzu publiko bat (zaborren bilketa, osasun zerbitzuak, garraio publikoko zerbitzuak, ...) eskaintzeko kapital sozial pribatua eta publikoa bateratzen dituzten merkataritza sozietateak dira. Sozietate mistoen bitartez, administrazio publikoek zerbitzu publikoak eskaintzeko baliabide gehigarriak eskuratzen dituzte, zerbitzu publikoaren gaineko kontrola atxiki, kudeaketa pribatuak eskaini ohi dituen efizientziak gehitu, eta kasu batzuetan mozkin ekonomikoak ere eskuratu.