Erabiliango balioa

Erabiliango balioa aktibo edo dirua sortzen duen elementu batek gerora sortuko dituen diru-fluxuen balio eguneratua da, arriskurik gabeko interes-tasa baliatuz. Adibidez, alokatzen dugun ibilgailu bati geratzen zaion 3 urteko bizitza erabilgarrian, ibilgailua urtero 3.000 euroko alokairua ematen badigu, hau da izango da bere erabiliango balioa, %2ko interesa harturik:

    \[V_0=\cfrac{3000}{1.02}+\cfrac{3000}{1.02^2}+\cfrac{3000}{1.02^3}=8651\ euro\]