Erlatibizatzea

Baieztapen bat erlabizitzea baieztapen horrek duen egia absolutuaren balioa mugatu edo kentzea da, aukera edo posibilitateak gehituz, edo besterik gabe behar bezala mugatuz baieztapen hori aplikatu beharreko eremua eta horri buruzko baldintzak. Hizkera arruntean arazo, gatazka edo ezbehar bat erlabizitzea aipatzen da, arazo edo dena delako horri garrantzia kenduz eta alde positibo eta neutralak nabarmenduz, hala nola beste batzuetan edo beste batzeuk bizitako egoerekin alderatuz.

Ikus, gainera