Erlatibizazioa (hizkuntzalaritza)

Hizkuntzalaritza, erlatibizazioa perpaus erlatiboak, hau da izen-sintagma bat osatu edo lagundu egiten duten mendeko perpausak alegia, eratzeko prozesua da. Hainbat erlatibizazio-modu daude hizkuntzetan, horietako batzuk hizkuntza formalean erabiliak, eta beste batzuk informalagoak, hizkuntzari arintasuna eta adierazkortasuna ematen dizkiotenak. Euskraz, adibidez, "atzo egin nuen azterketa", gramatika formal eta trazionalari jarraizten dion forma erlatiboa dugu, baina baita ere "azterketa, atzo egin nuena" informalago ere esan daiteke.