Erosteko ahalmena

Partikularrek eta familiek euren errentekin ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko duten ahalmena, erosteko ahalmena alegia, euren errentez gainera prezioen bilakaerarekin estu loturik dago: errenta jakin baterako prezioen maila igotzen da, erosteko ahaleman gutxitu egiten da; prezioak jaisten badira, ahalmen hori igo egiten da. Horregatik da hain garrantzitsua soldata eta pentsioen eguneratzea inflazio tasen arabera: hori egin ezean, partikularrek eta familiek erosteko ahalmena galdu egiten dute. Soldata nominalak igota ere, inflazioa igoera hori handiagoa bada, soldata errealak gutxitu eta erosteko ahalmena gutxitu egiten da. Beraz, erosteko ahalmenaren bilakaera jasotzeko, soldatak deflaktatu egin behar dira, termino nominaletatik errealetara bihurtu alegia.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, poder adquisitivo;  ingelesez, purchase power.

Ikus, gainera