Errenta aldakorra

Errenta aldakorreko aktiboak, errenta aldakorreko tituluak edo besterik gabe errenta aldakorra, aurretik ezagutzen ez diren errendimenduak izango dituzten finantza aktiboak edo finantza tituluak dira. Horren aurkakoak errenta finkoko aktiboak dira, errendimendu jakin eta ziurrak dituztenak. Aurkako kontzeptua errenta finkoa da. Errenta aldakorreko aktibo ohikoenak akzioak dira, aurrez ezagutzen ez direlako haiei ateratzen zaizkien errendimenduak, burtsan erosi eta saltzeagatik, haietatik eratortzen diren produktu deribatuetatik, zein dibidenduengatik. Orokorrean errenta aldakorreko aktiboek arrisku handiagoa dute errenta finkokoek baino, hau da, errendimendu eta errentagarritasunak aldakorragoak izaten dira errenta finkoko aktiboetan baino, irabazi handiagoak eta txikiagoak eta baita galerak ere izan ditzaketelako.

Hiztegia: ingelesez, activos de renta variable; ingelesez, equity securities.