Errima kontsonantea eta errima asonantea

Agian, kontsonantzia musikan duen adiera bilatzen ari zinen.

Olerkigintzan, errima kontsonantea dagoela esaten da, bertsoaren azken silabako hotsen erabateko berdintasuna dagoenean. Adibidez, Mikel Urdaganrinen "Egun argian" abestian,

ilunaren arerio
egun argian jario
atzo gauean gozatuari
zure usaina dario

Errima asonantea berriz, hotsen berdintasuna bokaletan bakarrik denean gertatzen da. Adibidez, Auxtin Zamoraren "Elgarri muxukan" olerkian (1984),

zurunbidetan, Mahuma xuriak,
erortzeko minarekin,
trebukatu dira,
eta, xekale landetan,
birbiratu, galetsien irudiak,