Esploratu

Antropologia

Ahozko tradizioa Akulturazioa Alfa arrak eta beta arrak Androginia (definizioa) Animismoa Antropizazioa Antropologia Antropozenoa Arrazialismoa Artefaktuak, ekofaktuak eta zirkundatuak Atabismoa, atabikoa Autoestopa Deifikazioa Dekulturazioa Difusionismoa Eboluzionismo soziala Emic eta etic ikuspuntuak Errituak Esbastika Esentzialismo kulturala Etnozentrismoa Fetitxea Funtzionalismoa Hierofaniak Inguma Iparraldeko morroskoa Kanibalismoa Kastak Kaukasiarrak Klanak Konparatibismoa Kosmogonia Libazioak Memeak Mitoak Neokulturazioa Numen Pentsamendu magikoa Politeismoa (erlijio politeistak) Premonizioa Promiskuitatea Rashomon efektua Sapir-Whorf hipotesia Serorak Sinkretismoa eta sinkretikoa Sorgintza Substantibismoa Tabuak Taumaturgia (definizioa) Totemismoa Tribuak Zelibatoa Zonbiak Zooikonologia

Artea

Abangoardia artistikoak Akropolia Akuafortea (urbortitza, ur-bortitza) Aljibea Alkazarra Anakronismoak Anamorfosia Antropomorfismoa Arabeskoak Arkaikoa Art Brut Arte abstraktua Arte figuratiboa (figurazioa, figuratibismoa) Arte kontzeptuala Arte sakratua Azulejoak (azulejuak) Eklektizismoa (artea) Entasia Erretaula Espresionismoa Fauvismoa Formalismoa (artea) Freskoa (artea) Futurismoa Gliptika (kamafeoak eta intaglioak) Grabatua Grandilokuentzia Harlandua Ikonoak (artea) Ikonografia Ikonoklasta Inpresionismoa Kanoi-ganga (kanoi erdiko ganga) Kariatideak Karikatura (irrimarra) Klaustroa (artea) Konstruktibismoa (artea) Kromatismoa Manierismoa Modernismoa (artea) Natura hila Pantokrator Polikromia (polikromoa) Primitibismoa Sarkofagoa Situazionismoa Surrealismoa Taulamendua, entaulamendua Zenotafioa Zentauroak eta zentaurideak Zursarea Zutabe salomonikoa (Salomonen zutabea)

Azterketak

Azterketak: Enpresa-ekonomia: antolakuntza eta zuzendaritza, 2019ko martxoa Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2017 Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2018 Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2019 (Eusebio Lasa) Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2019 (Josemari Sarasola) Azterketak: Estatistika eta datuen analisia, 2016-2017 ikasturtea Azterketak: Estatistika eta datuen analisia, 2017-2018 ikasturtea Azterketak: Estatistika eta datuen analisia, 2018-2019 ikasturtea Azterketak: Finantza-matematika, 2018-2019 ikasturtea Azterketak: Mikroekonomia, 2017-2018 ikasturtea Examen: Estadística aplicada a la Empresa, 2016-2017 Examen: Estadística aplicada a la empresa, 2019 Examen: Estadística y análisis de datos, 8 de enero de 2019 Examination: Statistics for Business, 2018 Examination: Statistics for Business, 2019

Beste hizkuntzetan

Course: Statistics for Business Examen: Estadística aplicada a la Empresa, 2016-2017 Examen: Estadística aplicada a la empresa, 2019 Examen: Estadística y análisis de datos, 8 de enero de 2019 Examination: Statistics for Business, 2018 Examination: Statistics for Business, 2019 Libro: Cálculo de la moda estadística para datos agrupados en intervalos Poisson distribution: Thorndike nomogram Resumen: Zalacaín el Aventurero, Pío Baroja Slides: Leucippus Statistics: Tables for the sign test Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Confidence intervals Tutorial: Expected value and variance Tutorial: Fisher's exact test Tutorial: How to calculate the mode for grouped data Tutorial: Hypergeometric distribution Tutorial: Introduction to Statistical Inference Tutorial: Introduction to statistical testing Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Power law distributions Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Random variables and probability distributions Tutorial: Statistical tables Tutorial: Statistics for Business (Workbook) Tutorial: The sign test Tutorial: The uniform distribution

Bibliotekonomia

Artxibategiak, artxiboak eta artxibistika. Lege gordailua

Biografiak

Albert Bandura Diogenes Laertzio Gardenki: Talcott Parsons Kintiliano Klitomako Kartagokoa Lukrezio Sigmund Freud

Ekonomia

Apustuak Arrisku-saria Aukera-kostuak Aurrekontu oreka Aurrezkia Autarkia Aztarna ekologikoa Baliabide naturalak Balio galera fisikoa, funtzionala eta ekonomikoa Bigarren mailako merkatua Bizitzaren kostua Biztanleria aktiboa Biztanleria inaktiboa Biztanleria okupatua Burbuila ekonomikoak: higiezinen burbuilak, burtsako burbuilak, ... Debaluazioa Deflaktazioa Deflazioa Dependentzia-ratioa Dependentziaren teoria Desagrarizazioa Desazelerazio ekonomikoa Desindustrializazioa Desinflazioa Deslokalizazioa Diru beltza eta diru zikina Diru eskaintza Diru politika Diru-batasuna (moneta-batasuna) Diru-zuriketa Dirua Diruaren teoria kuantitatiboa Duopolioa Efizientzia ekonomikoa Efizientzia teknikoa Ekoizpen faktoreak Ekoizpen funtzioa Ekoizpen-ahalbideen muga Ekonometria Ekonomia Ekonomia emergenteak Ekonomia estatikoa eta ekonomia dinamikoa Ekonomia informala Ekonomia klasikoa Ekonomia mistoa Ekonomia positiboa eta ekonomia normatiboa Ekonomia zirkularra Ekonomismoa Elkartruke-terminoak Enkanteak Erosketa saskia Erosteko ahalmena Errendimendu beherakorren legea Errezesioa Eskala-ekonomiak Eskala-errendimenduak Eskaria Esku ikusezina Espekulazioa (ekonomia) Estanflazioa Fisiokrazia (fisiokratak) Fiskalitatea Fluktuazioak Funts subiranoak Garapen ekonomikoa (definizioa) Garapen-poloak Garapena eta azpigarapena Gardenki: Cournoten duopolioa Gardenki: Lehia perfektuaren teoria Giniren indizea Giza garapena Gizarte ekonomia Globalizazioa, mundializazioa Hautapen soziala Hazkunde ekonomikoa Hedadura-ekonomiak Herfindahl indizea Hirugarren sektorea Ikasliburua: Ekoizpen-ahalbideen mugari buruzko ariketak Ikasliburua: Ekonomia industriala Ikasliburua: Lehia perfektua (ariketak) Ilusio monetarioa Inbertsioa Inflazioa Informazio asimetrikoa Input-output analisia Instituzionalismoa (ekonomia) Interbentzionismo ekonomikoa Interesak Intermodalitatea Intsumoak Isokostuak Isokuantak Itzal-prezioak Jabetza pribatua Jarduera ekonomikoak Jarduera-minimoa (itxiera puntua) Jarduera-tasa (aktibotasun-tasa) Jasangarritasuna (garapen jasangarria) Joko-teoria Kameralismoa eta kameralistika Kanpokotasunak (kanpoko eraginak) Kapitala (ekonomia) Kapitala (finantzak) Kapitalismoa Kartelak (ekonomia) Kolektibizazioa Kolusioa Komodifikazioa Kondratieff zikloak edo uhinak Kontsumorako Prezioen Indizea Kopuru nominalak eta kopuru errealak Kostu marjinala Kotizazioa Krisi ekonomikoak Kudeaketa pasiboa eta funts indexatuak Kutxa koefizientea Lan merkatuko dualtasuna Lan-prekarietatea eta lan-prekarizazioa Lanaren zatiketa Lankidetza-ekonomia Lehengaiak Lehia perfektua Liberalizazioa Likidezia Makroekonomia Marjinalismoa Merkantilismoa Merkataritza Merkataritza-balantza Merkatu Eraginkorren Hipotesia Merkatu-akatsak (merkatuaren hutsegiteak) Merkatu-boterea Merkatua Merkatuko kontzentrazioa Mikroekonomia (teoria mikroekonomikoa) Monopolio naturala Nash oreka Nekazaritza erreforma, nekazal erreforma Neoliberalismoa Obsoleszentzia Oligopolioa Ondasun osagarriak Ordainketa-balantza Oreka partziala Perekuazioa Pobrezia energetikoa (energia-pobrezia) Presoaren dilema Prezio bakarraren legea Pribatizazioak Protekzionismoa Sayren legea Stock aldagaiak eta fluxu aldagaiak Substantibismoa Suntsiketa sortzailea Tasak (zergak) Tertziarizazioa Trantsizio ekologikoa (trantsizio sozioekologikoa) Txinako erreforma ekonomikoak Uberizazioa Urte arteko tasa Zabor-bonoak Zenbaki indizeak Zerga paradisuak Zero baturako jokoak Ziklo ekonomikoak Zor publikoa Zuzeneko eta zeharkako zergak

Enpresa

Abantaila konpetitiboak ABC analisia Adhokrazia Aktibo finkoa eta aktibo zirkulatzailea Aktibo toxikoak Akzio baten balio intrintsekoa Akzio baten balio nominala Akzio baten kotizazioa Akzioak Amortizazio ekonomikoa Amortizazio finantzarioa Analisi ekonomiko-finantzarioa Ansoff matrizea Arantzelak Arriskuko balioa Aurrerakinak Autofinantzaketa Autolikidazioa Azpijarduera-kostuak Azpikontratazioa Balio diferentzialak (marketina) Balio Eguneratu Garbia (BEG) Balio erantsia Balioztapen-irizpideak Banaketa (banakuntza) enpresan Barne Errendimendu Tasa Barne kontrola Baterako ekoizpena Berreskuratze-epea Bilaketa-motoreetako optimizazioa Bioprospekzioa Birjarpen-kostua Bizitza ekonomikoa Bizitza erabilgarria Burtsako kapitalizazioa Delphi metodoa Desberdintzea, diferentziazioa, bereizkuntza (marketina) Desgrabazioak Dibertsifikazioa enpresan Dibidenduak Ebaluazio alderatzailea (benchmarking) EBITDA Egunkari Liburua Ekintzailetza, ekintzailetasuna eta ekintzaileak Ekoizpen-ahalmen geldia Ekoizpen-ahalmena Ekoizpen-bolumena Emaitzen kontua Enpresen fusioak Epemuga Erabiliango balioa Errenta aldakorreko aktiboak Errentagarritasuna Eskalabilitatea Esklusibotasun-legea Esklusibotasuna, esklusibitatea (marketina) Eskuratze-kostua Espezializazio malgua (produkzio malgua) Espezializazioa (giza baliabideak eta lana) Estajanovismoa Esternalizazioa Estrategiak (enpresa) Factoring Fakturak Finantza dibertsifikazioa Fisher tasa (Fisher ebakidura) Fondoen jatorria eta aplikazioa Fordismoa Gainahalmena Garbiketa berdea (greenwashing) Giza baliabideak Hartzekodunak Hautemandako balioa Hazkunde organikoa eta hazkunde inorganikoa Hazkundea enpresan Hegazkortasuna (finantzak) Holding (definizioa) Hondar balioa Hondar-bizitza (aktiboak) Hondar-bizitza (finantzak) Hornidura-katea Hornitzaileak Ibilgetua Inbertsio-funtsak Interes nominala Irudi zintzoa Itzulkin kooperatiboa Jarduera-maila Jesapenak Kalifikazio-agentziak Kalitate-zirkuluak Kanibalizazioa Kapital arriskua Kapital soziala Kapitalizazio konposatuaren legea Kapitalizazio sinplearen legea (kapitalizazio bakunaren legea) Kapitalizazio-aldia Kapitalizazio-maiztasuna Kapitalizazioa Kaudimena Klusterrak Kontabilitate-balioa Kontingentzia profesionalak Kontribuzio-marjina (estaldura-marjina) Kontrol hedadura Kontsumo-merkatuak, merkatu industrialak eta merkatu instituzionalak Kontuen ikuskaritza Kooperatibak Kostu diferentziala eta mozkin diferentziala Kostu estandarrak Kostu finkoak eta kostu aldakorrak (aldagarriak) Kostu historikoa Kostu hondoratuak (kostu berreskuraezinak) Kostu inplizituak eta kostu esplizituak Kostu zuzenak eta zeharkako kostuak Kredituak Kutxa-fluxuak Kutxako kontaketa Lagapen prezioak (transferentzia prezioak) Leasing Lehia desleiala Lehia monopolista (monopolio-konkurrentzia) Lermak Liburu Nagusia Lidergoa Lochmann-Ruchti efektua Lorpenetan oinarritutako aurrekontuak Maileguak Maniobra-funtsa (errotazio-funtsa, kapital zirkulatzailea) Mantentzea Marjin gordina Marka zuriak Merkataritza-funtsa Merkatu kokapena: liderra, lidergaiak eta jarraitzaileak Merkatu-kuota Mikroenpresak Mikromarketina Monetizatu, monetizatzea, monetizazioa Multinazionalak Negoziazio-bolumena Negozio-bolumena Organigramak Palanka-efektu finantzarioa Pareto printzipioa Patenteak PDCA zikloa (Shewart zikloa, Deming zikloa, Planifikatu - Egin - Egiaztatu - Doitu zikloa ) Pertsonalizazioa, marketing pertsonalizatua Peter printzipioa Plan estrategikoa eta plangintza estrategikoa Polibalentzia edo balioaniztasuna Posizionamendua Prezio-diskriminazioa Proaktibitatea Produktibitatea Produktuaren bizi-zikloa Prokastinazioa Prosumitzaileak (prosumidoreak) Salmenta-indarra Sarreren kudeaketa (yield management, revenue management) Segmentazioa Sinergiak Soldata-abanikoa Soldata-banda Soldata-egitura Soldatak Sortzapena Sozietate anonimoak Sozietate kolektiboak Stock haustura Taylorismoa edo Lanaren Antolakuntza Zientifikoa Teknoegitura Tertzerizazioa Txekeak Txikizkariak eta handizkariak Ustiapeneko emaitza Ustiapeneko gastuak eta aparteko gastuak Z teoria Zati alikuota Zerga atxikipenak Zerga-oinarria Zero oinarriko aurrekontuak Ziurgabetasun egituratua eta egituratu gabekoa Zorpekoa Zorpetze-ratioa Zorroa (finantzak)

Enpresako ikasliburuak

Gardenki: Kapitalizazio zatikatua Gardenki: Kapitalizazio-lege konposatua Gardenki: Kapitalizazio-lege sinplea Ikasliburua: Batez besteko heltze-aroa Ikasliburua: Ekoizpenaren teoria (ariketak) Ikasliburua: Enpresaren ekonomiako hiztegia Ikasliburua: Errentagarritasun-ataria Ikasliburua: Finantza matematikako ariketak Ikasliburua: Interes aurreratua Ikasliburua: Kontuen ikuskaritza Ikasliburua: Kostuen kontabilitatea Ikasliburua: Mailegu frantsesa Ikasliburua: Monopolioa (ariketak)

Erlijioa

Agape Agnostizismoa eta agnostikoak Animismoa Apologetika Apostasia eta apostatak (definizioa) Apostoluak (Hamabi Apostoluak) Arimen transmigrazioa Aszetismoa Bikarioa Dizipuluak Dogmak Ebanjelizazioa Ekumenismoa Erlijioa Errebelazioa Eskatologia Exegesia eta exegetikoa Fariseuak Fedea Goi-isurizko jakituria Heresia Idazteuna Idoloak eta idolatria Immolazioa Islamismoa Karisma Kietismoa (kristautasuna) Koadjutorea Konbertsioak Konkupiszentzia Kristautasuna (kristau erlijioa) Laizismoa Liturgia eta liturgikoa Luteranismoa eta luteranoak Mandalak Manikeismoa Milenarismoa Monoteismoa (erlijio monoteistak) Musulmanak Numen Ortodoxia eta heterodoxia Predikua Probidentzia (erlijioa) Sakrilegioa Sakristia Sekularismoa Sinkretismoa eta sinkretikoa Teodizea Transfigurazioa Ubikuotasuna Unibertsalismoa Vedak Zenobioa, zenobitak, zenobitismoa Zilizioa

Estatistika

Adierazgarritasun estatistikoa Adierazgarritasun-maila (esangura maila) Agregazioa eta desagregazioa Alborapena (aldagai estatistiko bakunaren ezaugarria) Alborapena (ikerketa kuantitatiboa) Aldagai azaltzaileak eta aldagai azalduak Aldagai dikotomikoak Aldagai diskretuak eta aldagai jarraituak Aldagai endogenoak eta exogenoak Aldagai estatistikoak Aldagai eta datu kualitatiboak eta kuantitatiboak Aldagai ezkutuak, estaliak edo latenteak Aldagai iragarleak (aldagai aurresaleak) Aldagai kanonikoak Aldagai kategorikoak Aldagai nahasleak Aldagai politomikoak Analisi diskriminatzailea Arriskuko balioa Askitasuna (estatistika) Autokorrelazioa Azterketa esploratzailea eta azterketa berrestailea (esplorazio-analisia eta berrespen-analisia) Balio kritikoa Banaketa binomiala Banaketa esponentziala Banaketa multinomiala Banaketa uniformea Banaketa-funtzioa Bariantza Bariantza-analisia Batez besteko desbideratzea Batezbesteko aritmetiko sinplea Batezbestekoaren errore estandarra Batukaria Bayesen teorema Behaketa-ikerketak Biderkaria Biztanleria-piramideak Blokeak (esperimentuen diseinua, bariantza analisia) Datu atipikoak Datu-meatzaritza Datuak Demoskopia Denbora serieak Desbideratze estandarra Diseinu faktoriala Doikuntzaren egokitasuna Egozketa estatistikoa Ekonometria Erdigunerako neurriak Eremu kritikoa Erregresioa (estatistika) Errore marjina Eskala eratorriak Eskala parametroa Eskalatze multidimentsionala Esperantza matematikoa Esperimentuak (saiakuntzak) Estandarizazioa (estatistika) Estatistika Estatistika deskribatzailea Estatistika ez-parametrikoa Estatistikoak Estimatzaile alboragabeak Estimatzaileak Faktore-analisia (analisi faktoriala) Faktoriala Falazia ekologikoa Fikzio-aldagaiak Forma paraleloak (psikometria) Funtzio karakteristikoa Galdetegia Gamma banaketa (Erlang banaketa) Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Heterogeneotasuna Hipotesi nulua Homozedastizitatea eta heterozedastizitatea I eta II motako erroreak Ibiltartea (estatistika) Igoera-koefizientea eta laginketa-frakzioa Ikaskuntza automatikoa Ikasliburua: Cronbachen alfa Ikerketa berrestaileak Ikerketa esploratzaileak Ikerketa pilotuak Inbariantzia (estatistika) Inferentzia estatistikoa Inkestak Jarraitutasun-zuzenketa Kartogramak Kasu azterketa Klase-marka Kobariantza Komorbiditatea Konfiantza-tarteak Kontingentzia-taulak Kontrol-aldagaia Kontrol-taldea Kontsumorako Prezioen Indizea Korrelazio biseriala Korrelazio partziala Korrelazioa Korrespondentzia anitzen analisia Kuantilak Kuotazko laginketa Kurtosia Lagin estatistikoak Lagin-banaketak Lagin-errorea Lagin-espazioa Laginketa geruzatua Laginketa sekuentziala Laginketa sistematikoa Laplaceren erregela (Laplaceren legea) Levene proba Luzetarako ikerketak Magnitude ordenak Maiztasun-banaketak Maiztasunak: absolutuak eta erlatiboak Markoven kateak Mediana estatistikoa Metaanalisia Metadatuak Mikrodatuak eta makrodatuak Moda estatistikoa Morbiditatea Moztutako batezbestekoak Multzokatzea edo konglomeratuen analisia Neurketa-eskala Nozeboa Osagai nagusien analisia p-balioa Parametro estatistikoak Pareto printzipioa Pertzentilak, dezilak, oktilak, kintilak eta kuartilak Plazeboa Populazioa (estatistika) Prebalentzia eta intzidentzia Probabilitate baldintzatua Probabilitate geometrikoa Probabilitate konposatua Probabilitate-banaketak Prozesu estokastikoak Puntu-estimazioa Puntuazio diferentzialak Puntuazio estandarra Saiakuntza itsuak Sakabanatzea Sektore-diagramak Sendotasun estatistikoa Soziometria Spearmanen korrelazio-koefizientea Studenten t banaketa Sturgesen erregela Test-birtesta (psikometria) Treemapping Triangulazioa (ikerketa gizarte zientzietan) Unibertsoa (estatistika, inkestak) Winsortaturiko batezbestekoak Zarata zuria Zeharkako diseinua eta zeharkako datuak Zehazpen errorea (zehaztapen errorea) Zenbaki handien legea Zenbaki indizeak Zentsuak Zentsura (estatistika) Zoria eta zorizkotasuna Zorizko gertaerak Zorizko zenbakiak Zoru-efektua eta sabai-efektua Zutabe-diagrama

Estatistikako ikasliburuak

Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Gardenki: Banaketa teorikoak: khi karratu, Student t eta Snedecorren F Gardenki: Banaketa uniformea Gardenki: Bernoulli prozesuak Gardenki: Berretura-legeko banaketak Gardenki: Estatistikaren hastapenak Gardenki: Estimatzaileen lagin-banaketak Gardenki: Estimatzaileen propietateak Gardenki: Fisher proba zehatza Gardenki: Konfiantza tarteak Gardenki: Proba estatistikoak: sarrera Gardenki: Zeinuen proba Gardenki: Zorizko aldagai baten momentuak Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: sakabanatzea Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: zentroa eta beste kokapenak Ikasliburua: Aldagai bakunaren tabulazioak eta adierazpide grafikoak Ikasliburua: Banaketa normalaren taula Ikasliburua: Bi aldagai kualitatiboen baterako azterketa: asoziazioa Ikasliburua: Bi aldagai kuantitatiboen baterako azterketa: korrelazioa Ikasliburua: Denbora serieen analisirako sarrera Ikasliburua: Erregresio-analisirako sarrera Ikasliburua: Estatistika enpresara aplikatua (ariketak) Ikasliburua: Estatistika taulak Ikasliburua: Estatistikaren hastapenak Ikasliburua: Formularioa (Estatistika eta datuen analisia) Ikasliburua: Kaxa-diagrama. Heterogeneotasuna Ikasliburua: Konfiantza-tarteak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Ikasliburua: Modaren kalkulua tartetan bildutako datuetarako Ikasliburua: Proba parametrikoak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Probabilitate-kalkulua Ikasliburua: R estatistikarako programazio-lengoaia Ikasliburua: R programa: probabilitate banaketak Ikasliburua: Zenbaki indizeak Libro: Cálculo de la moda estadística para datos agrupados en intervalos Poisson distribution: Thorndike nomogram Statistics: Tables for the sign test Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Confidence intervals Tutorial: Expected value and variance Tutorial: Fisher's exact test Tutorial: How to calculate the mode for grouped data Tutorial: Hypergeometric distribution Tutorial: Introduction to Statistical Inference Tutorial: Introduction to statistical testing Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Power law distributions Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Statistical tables Tutorial: Statistics for Business (Workbook) Tutorial: The sign test Tutorial: The uniform distribution

Filosofia

Abstrakzioa (filosofia) Agape Agindu kategorikoa Agnostizismoa eta agnostikoak Akrasia Alienazioa Alteritatea (bestetasuna) Analogiak Anamnesia edo erreminiszentzia (filosofia) Animalismoa Antilogismoa Antiperistasia Antitesia eta antitetikoa (filosofia) Antroposofia Antropozentrismoa Apatheia Apodiktikoa Apolineoa eta dionisiakoa Aporiak eta aporetikoa Argudio ontologikoak Argudioak eta argudiaketa Aristoteles: justizia kommutatiboa eta justizia distributiboa Arrazionala eta irrazionala (arrazionaltasuna eta irrazionaltasuna) Arrazoi nahikoaren printzipioa Arrazoi teorikoa eta arrazoi praktikoa Askatasuna Ateismoa Atomismo logikoa Atzekariaren baieztapena Aurrerabidea (aurrerapena) Axiologia (definizioa) Axiomak Azken Judizioaren argudioa Azpiegitura eta gainegitura Baikortasun metafisikoa Baldintza beharrezkoak eta baldintza nahikoak Balio intrintsekoa eta balio instrumentala (estrintsekoa) Bertuteak Betiereko itzulia Bioetika Biopolitika eta bioboterea Biraketa antropologikoa Biraketa kopernikarra (Kant) Biraketa linguistikoa Bitalismoa Botere-borondatea Boulesis Boulesis eta proairesis (deliberamendua eta deliberoa) Cogito ergo sum Deismoa Dekonstrukzioa Demiurgoa Determinismoa Dialektika Dikotomia Dilema etikoak eta moralak Dilemak Disjuntzioa Dispositiboa (Michel Foucault) Dogmak Dualismo epistemologikoa Platonengan: doxa (iritzia) eta episteme (zientzia) Dualismo kartesiarra Ebidentzia anekdotikoa Egia-ostea Egiptizismoa Eidetiko (argipena) Eklektizismoa (filosofia) Ekonomismoa Elkarneurgaiztasuna (filosofia) Emanazioa eta emanatismoa Emergentzia Enpirikoa Enpirismoa Entelekia Entropia Epe laburra eta epe luzea Epifenomenoak Epistemikoa eta epistemologikoa Epistemologia Ereduak Eristika Erlatibismoa Erotismoa Errealismo gehiegizkoa Errealismoa (filosofia) Errealitate birtuala Erredukzionismoa Errefutazioa Errukia Esentzia eta existentzia Esentziala eta akzidentala Eskola zirenaikoa Eskubideak Esperientzia (filosofia, epistemologia) Espezismoa Espiritualismoa Estetika Estoizismoa Eszeptizismoa Etika Eudemonismoa Exenplarismoa Existentzialismoa Ezagutza Falazia ekologikoa Falaziak Falibilismoa eta infalibilismoa Fatalismoa Fenomenologia Filosofia analitikoa Filosofia espekulatiboa Fisikalismoa Formalizazioa Frankfurteko eskola Frogaren zama Gainbalioa Gaizkiaren banalitatea Gardenki: Epikureismoa Giza eskubideak Gizakia gizakiarentzat otso (Homo homini lupus) Gizarte zientziak Gizatasuna Gogorapen-teoria: ontogenesia eta filogenesia Goi-isurizko jakituria Guztiahaltasuna Hedonismo etikoa Hegemonia (definizioa) Heraklito Hermeneutika Heteronomoa eta autonomoa Heuristika Hilemorfismoa Hilozoismoa Hipotesiak Historizismoa Hizkuntza ekintzak: lokuzioak, ilokuzioak eta perlokuzioak Hizkuntza pribatua Hizkuntza-jokoak Holismoa Homologiak Humanismoa Hutsune azaltzailea Idealismoa Ideien teoria, formen teoria (Platon) Ideologia (definizioa) Ignoramus et ignorabimus Immanentzia eta transzendentzia Indibiduazio printzipioa Induktibismoa Inferentzia Instrumentalismoa Intentzionaltasuna Intrasubjektibitatea eta intersubjektibitatea (intrasubjektiboa eta intersubjektiboa) Introspekzioa Intuizioa Isomorfismoak (isomorfikoak, isomorfoak) Jainkoak ez du dadoetara jolasten Jauzi kualitatiboa Justizia Kaosa eta kaotikoa Kaosaren teoria Kasuistika Kausalitatea Konjetura Konstrukzionismo soziala Kontingentzia Kontraesan ezaren printzipioa (kontraesanaren printzipioa) Kontraesanak Kontraesankorrak (kontraesandunak) Kontraetsenpluak Kontsekuentzialismoa Kontzeptu unibokoak, ekibokoak eta analogoak Kontzeptualismoa Korolarioa Kosmosa Kuantifikazioa Kuantuak Kutxa beltza Leialtasuna Libertinajea (definizioa) Logika Logos Maieutika Malenkonia, malenkoniatsua (melankolia) Marxismoa Materialismo dialektikoa Materialismo historikoa Materialismoa Mekanizismoa Mereologia Metadiziplina Metafisika Metenpsikosia Metodo hipotetiko-deduktiboa Mikrokosmosa (mikrokosmoa) Miletoko eskola Modernitatea Monadak Monismoa Monopsikismoa Morala Motore mugiezina Naturalismo filosofikoa Neoplatonismoa Nihilismoa Noesia eta noema Nominalismoa Nomotetika (zientzia nomotetikoak) Normatibitatea Noumenoak eta fenomenoak Objektiboa eta subjektiboa Obszenitatea Ontologia eta ontologikoa Organizismoa (biologia) Orojakintasuna (omniszientzia) Palingenesia (filosofia eta erlijioa) Panpsikismoa Panteismoa Paradigma zientifikoak Parmenides Eleakoa Patristika Pazifismoa (bakezaletasuna) Pentsamendu ahula Performatibitatea Peripatetikoak Perspektibismoa Pertsonalismoa Pertsuasioa Pirronismoa Plazera Pluralistak (eskola filosofikoa) Positibismoa Post hoc ergo propter hoc Postulatuak Potentzia (filosofia) Pragmatismoa Preformazionismoa Presokratikoak Probabilismoa Proposizio analitikoak eta sintetikoak Proposizioak Pseudoproposizioak Psikologismoa Reifikazioa (erreifikazioa) Reifikazioa (marxismoa) Sakratua eta profanoa Sedukzioa Sekularismoa Semiotika Sinboloak (ikurrak) Sinderesia Sinergiak Sistemak Sofistak eta sofistika Solipsismoa Subjektibismoa Subjektibitatea Subjektu eta predikatu Subrepzioa Substantzia (filosofia) Supergizakia Tautologiak Teknika Teknologia Teleologia eta teleologikoa Teoriak Teseoren ontziaren paradoxa Tesia Tetrafarmakoa Transzendentala eta transzendentea (Kant) Transzendentalak (metafisika) Turing froga Txorimaloaren falazia Unibertsalak Utilitarismoa Utopia eta utopikoa Vienako Zirkulua Volksgeist wu wei Zalantza metodikoa Ziberespazioa Zibernetika Zibilizazioa Zientismoa Zientzia Zientzia postnormala Zinikoak Ziurgabetasuna

Filosofoak

Anaxagoras Anaximandro Anaximenes Avizena Demokrito Abderakoa Enpedokles Gardenki: Immanuel Kant Gardenki: Leuzipo Hannah Arendt Karl Popper Konfuzio Lao Tzu Parmenides Eleakoa Pitagoras Platon Protagoras Abderakoa Sexto Enpiriko Sokrates Tales Miletokoa Trasimako Xenofanes Zenon Zitiokoa

Gardenkiak

Gardenki: Adimen emozionala Gardenki: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Gardenki: Banaketa normala eta limitearen teorema zentrala Gardenki: Banaketa teorikoak: khi karratu, Student t eta Snedecorren F Gardenki: Banaketa uniformea Gardenki: Bernoulli prozesuak Gardenki: Berretura-legeko banaketak Gardenki: Boto haztatuko sistemak Gardenki: Cournoten duopolioa Gardenki: Epikureismoa Gardenki: Erregresio analisirako sarrera Gardenki: Estatistikaren hastapenak Gardenki: Estimatzaileen lagin-banaketak Gardenki: Estimatzaileen propietateak Gardenki: Fisher proba zehatza Gardenki: Immanuel Kant Gardenki: Inferentziarako sarrera. Balidazioa. Gardenki: Itxaropen matematikoa eta bariantza Gardenki: Kapitalizazio-lege konposatua Gardenki: Kapitalizazio-lege sinplea Gardenki: Konfiantza tarteak Gardenki: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Gardenki: Lehia perfektuaren teoria Gardenki: Leuzipo Gardenki: Mina Gardenki: Poisson prozesuak eta loturiko banaketak Gardenki: Proba estatistikoak: sarrera Gardenki: Proba parametrikoak Gardenki: Talcott Parsons Gardenki: Zeinuen proba Gardenki: Zorizko aldagai baten momentuak Gardenki: Zorizko aldagaiak eta probabilitate banaketak Gardenki: Zuzenbidearen iturriak Slides: Leucippus Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Fisher's exact test Tutorial: Hypergeometric distribution Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Power law distributions Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Random variables and probability distributions Tutorial: The sign test Tutorial: The uniform distribution

Geografia

Arrisku naturalak Arroak, arro hidrografikoak, arro hidrologikoak Bigarren etxebizitza Biztanle dentsitatea Dentsifikazioa Ekintza antropikoa Ekoduktoak Emari ekologikoa Eremu periurbanoak eta periurbanizazioa Errenta lehiatsuen teoria Espazio geografikoa (eremu geografikoa) Estabulazioa Goi-lautada Hiria Igarobide (korridore) ekologikoak (biologikoak) Iraultza Berdea Isurialde hidrografikoa Konurbazioa Laboreen errotazioa Landaredi potentziala Latifundioak eta minifundioak Lehorreko nekazaritza Mapa (definizioa) Megalopoliak Metropolialdea (metropoli eremua) Monolaborantza Nekazaritza estentsiboa

Hezkuntza

Alfabetizazioa (alfabetatzea) Aniztasuna Autoikaskuntza edo ikaskuntza autonomoa, autodidaktak Batxilergoa Desgaitasuna Desinkretizazioa Didaktika Diziplinartekotasuna hezkuntzan Estimulazio goiztiarra Glotodidaktika Hasierako ebaluazioa Hezkuntza formala eta hezkuntza informala Hezkuntza inklusiboa eta eskola inklusiboa Ikaskuntza Ikaskuntza esanguratsua Ikaskuntza esplizitua eta ikaskuntza inplizitua Ikaskuntza polizentrikoa Ikaskuntza-kurba Integrazio sentsoriala Jarduera estrakurrikularrak eta eskolaz kanpoko ekintzak Jolas sinbolikoa Kohezkuntza Konpetentziak hezkuntzan Kontserbazioaren teoria (Jean Piaget) Kurrikulu formala, kurrikulu erreala eta kurrikulu ezkutua Kurrikulu inklusiboa Kurrikulu nulua Kurrikulua (definizioa) Propedeutika Psikomotrizitatea Transposizio didaktikoa Unitate didaktikoak (definizioa) Zeharkakotasuna hezkuntzan

Historia

Apoteosia Basailuak eta basailutza Bestalak Burguak Estamentuak Hekatonbe Hierofanteak Hiribilduak Historia (definizioa) Jaungoikoa eta Lege Zaharra, JEL, jeltzaleak eta jelkideak Legitimismoa Logografoak Manumisioa Orakuluak Ostrazismoa Plebea eta plebeioak

Hizkuntzalaritza

a itsasia Adierazlea eta adierazia Anakolutoa Bokal protetikoak Bokatiboa (deikia) Bustidura (palatizazioa) Denotazioa eta konnotazioa Disfemismoak Diskurtsoa Enfasia Generatibismoa (gramatika sortzailea, biohizkuntzalaritza) Grafemak Hautakaritza Heteroklisia (heteroklitoa) Hizkuntza ekintzak: lokuzioak, ilokuzioak eta perlokuzioak Hizkuntza naturalak eta hizkuntza formalak Idiolektoak Inflexioa, flexioa (hizkuntzalaritza) Inperatiboa Justaposizioa (alborakuntza) Karaktereak Kataforak Katakresia Kultismoa Lexikografia Normalizazioa, normalkuntza (hizkuntza) Paronimoak Pragmatika Sapir-Whorf hipotesia Semantika Siglak eta akronimoak Sintaxia Subjektu eta predikatu

Ikasliburuak

Ikasliburua: Ekoizpen-ahalbideen mugari buruzko ariketak Ikasliburua: Ekonomia industriala Ikasliburua: Erabakiak ziurgabetasun eta arrisku egoeretan Ikasliburua: Euskal Herriko gabon kantak Ikasliburua: Grafo-teoria Ikasliburua: Lehia perfektua (ariketak) Ikasliburua: Progresio geometrikoak Ikasliburua: Psikofisika

Ikastaroak

Course: Statistics for Business Ikasliburua: Estatistika: metodo deskribatzaileak (ekonomia eta enpresa) Ikasliburua: Estatistika: probabilitatearen teoria eta inferentzia (ekonomia eta enpresa) Ikasliburua: Finantza-matematika

Liburuak

3 Mariak (Hiru Mariak), Arantxa Urretabizkaia: laburpena 33 ezkil, Miren Gorrotxategi: laburpena 6012, Karlos Linazasoro: laburpena Azala erre (Danele Sarriugarte) Babilonia, Joan Mari Irigoien (laburpena) Behi euskaldun baten memoriak: laburpena Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian Egunero hasten delako, Ramon Saizarbitoria: laburpena Ez erran deus, Jon Arretxe: laburpena Ez naiz ni, Karmele Jaio: laburpena Ezer baino lehen, Arantxa Iturbe: laburpena Galdu arte (Juan Luis Zabala): laburpena Gezurren basoa, Alberto Ladron Arana: laburpena Greta, Jasone Osoro: laburpena Hamabost zauri (Karmele Jaio): laburpenak Hamaseigarrenean, aidanez; Anjel Lertxundi; laburpena Hauts bihurtu zineten Hori guztia emango dizut, Dolores Redondo: laburpena Ipuin batean bezala, Joan Mari irigoien: laburpena Jara, bikiak eta bikoteak (Jasone Osoro): laburpena Jara, Jasone Osoro: laburpena Katu jendea (Eider Rodriguez) Maite nuen (laburpena) Musika airean, Karmele Jaio: laburpena Nola heldu naiz ni honaino Ostegunak (Jon Arretxe): laburpenak Ostiralak (Jon Arretxe): laburpenak Piztiaren begiak, Alberto Ladron Arana: laburpena Printze txikia Resumen: Zalacaín el Aventurero, Pío Baroja Sara izeneko gizona: laburpena Sugeak txoriari begiratzen dionean Zer barkaturik ez (Alberto Ladron Arana): laburpena Zoaz infernura, laztana, Anjel Lertxundi: laburpena Zorion perfektua, Anjel Lertxundi: laburpena

Literatura

Anadiplosia Anekdotak Antitesia (erretorika) Apokrifoak Arkadia (locus amoenus) Asianismoa eta atizismoa Autofikzioa Barne bakarrizketa Ditiranboak Elegiak Elokuentzia Epika, genero epikoa Epitomea Erretorika Errima kontsonantea eta errima asonantea Futurismoa Genero epidiktikoa Hesperideen Lorategia Kimera Kostunbrismoa Kriptikoa Lakonismoa eta lakonikoa Madrigala (olerkigintza) Metadiegesia (hipodiegesia) Narratzaile orojakilea (zero fokalizazioa) Naturalismoa (literatura) Ninfak Patetismoa eta patetikoa Pertsonifikazioa Pleonasmoak Politxinela Saiakera Sinbolismoa Surrealismoa Topikoak Tragikomedia Tropoak Ukronia Zamalkadura (olerkigintza) Zehar estilo librea

Matematika

Algoritmoak eta algoritmika Diskretizazioa Ekuazio diofantikoak Eraztun kommutatiboa edo trukakorra Homotezia, homotetikoa Ikasliburua: Erabakiak ziurgabetasun eta arrisku egoeretan Ikasliburua: Grafo-teoria Ikasliburua: Progresio geometrikoak Kardinaltasuna Singularitatea Vennen diagrama

Musika

Arpegioak Madrigala (pieza musikala)

Orokorra

Alkimia Analisia Anatemizazioa Antropikoa eta antropogenikoa Arbitrariotasuna Arkanoak Bertaratze-orria Caveat Delimitazioa Determinazioa Elefante zuria Elektra Exodoa Gardenki: Finantza-legeak Inplementazioa Inplizitua eta esplizitua (inplizituki eta esplizituki) Intrintsekoa eta estrintsekoa Irizpideak Karaktere alfanumerikoak Kongruentzia eta inkongruentzia (orokorrean) Konkomitantzia (konkomitanteak) Nosografia Notazioa Obskurantismoa Pandoraren kutxa Panteoia Prognosia, pronostikoa Sistematizazioa Sorgin-gurpila Tazitoa eta tazitoki Trantsizioa Zirkunstantziak eta zirkunstantziala

Politika

Absolutismoa Abstentzioa eta abstentzionismoa Alderdi politikoak Anarkia Anarkismoa Anarkosindikalismoa Aristokrazia Arrazismoa Baldintza objektiboak eta subjektiboak (marxismoa) Balkanizazioa Beldurraren botoa Belizismoa Boltxebikeak Bonapartismoa Botere faktikoak Botere publikoak Botere-banaketa Boto erabilgarria Boto ezkutua Boto zurtza Demokrazia Disuasioa (geopolitika) Elektoralismoa Emantzipazioa Erradikalismoa Erreakzionarioa Errebisionismoa Erreformismoa Erregimen politikoak Errepublika Eskubideak Espantsionismoa Espektro politikoa Estatua Euroeszeptizismoa, euroeszeptikoak Filibusterismoa Fiskalizazioa Giza eskubideak Gobernagarritasuna Hautagaiak eta hautesleak Inboluzioa eta inboluzionismo politikoa Injerentzia politikoa Inperialismoa Islamismoa Isolazionismoa Jabekuntza (ahalduntzea) Katalanismoa Klandestinitatea eta klandestinoa Kolonialismoa eta kolonizazioa Kontraktualismoa Kontratu soziala Kontrobertsia Kontserbadurismoa (kontserbatismoa) Kontserbazionismoa Laizismoa Leviatana Liberalismoa Militarismoa Monarkia duala Nazioarteko interbentzionismoa Oligarkia Palingenesia (politika, faxismoa, ultranazionalismo palingenetikoa) Plutokrazia Polarizazio politikoa Populismoa Purga (politika) Quoruma Separatismoa (politika) Sindikalismoa Superpotentzia Teokrazia Terrorismoa Totalitarismoa Trantsizio politikoa Trifatxitoa Zesarismoa Zibilizazioen talka Zuzenbide Estatua

Psikologia

Abstinentzia-sindromea Adimen anitzak Afektibitatea Albert Bandura Aldi errefraktarioa Amesgaiztoak Analisi transakzionala Anbibalentzia (baliobitasuna) Antsietatea Antsiogenoak, ansiogenoak Arketipoak (Carl Gustav Jung) Arreta osoa Arrisku-faktoreak eta babes-faktoreak Asoziazio askea Asoziazionismoa Atalase sentsorialak Atribuzioen teoria Aurreiritziak edo aurrezjuzkuak Autoestimua Autogarapena edo garapen pertsonala Autokontzeptua Autorrealizazioa Bereizgarri psikologikoak Buru-jatea Despertsonalizazioa Desplazamendua (psikologia) Diagnosia, diagnostikoa Diagnostiko diferentziala Diferentzial semantikoa Disfuntzioa (definizioa) Disonantzia kognitiboa Distortsio kognitiboa Dogmatismoa Drogak Edipo konplexua Egozentrismoa Eiakulazio lasterra Elizitazioa Enpatia Epistemologia genetikoa Erreaktibitatea Erresilientzia Eskalatzea (psikometria) Estereotipiak Estimulazioa Estimulu subliminalak, hautemate subliminala Estimuluak Estresa Estresoreak edo estresatzaileak Etologia Fobiak Gardenki: Adimen emozionala Genero-identitatea Gogamena (psikea) Habituazioa Haluzinazioak Harreman esporadikoak Hartzaile sentsorialak Hautematea Hedonismo psikologikoa Herzberg-en motibazio-teoria Hizketa pribatua Homosexualitatea eta homosexualak Idiosinkrasia Ikaskuntza asoziatiboa eta ez asoziatiboa Ikasliburua: Psikofisika Ilusioak Inhibizioa Instintua Intimitatea (psikologia) Introbertsioa eta estrabertsioa Introspekzioa Irudimena Jarrera (psikologia) Katarsia Klimaterioa Kondeszendentzia Konduktismoa Konplexuak Konputazionalismoa Konstruktoak Kontrafaktuala (kontrafaktikoa) Kontzientzia-jarioa Lehen eta bigarren mailako kontrola (portaera, psikologia) Lotura bikoitza Maslowen piramidea Masturbazioa Metaanalisia Metakognizioa Monoideazioa Motibazioa Motilitatea Murphyren legea Nahasmendu bipolarra Neurosiak (asaldura neurotikoak) Nortasuna Nosografia Ohikuntza Oinarrizko egozpen errorea Operazionalizazioa Oroimena Panpsikismoa Pentsamendu analogikoa Perbertsioa Perbertsioak Portaera Portaera taldekoia Prepotentzia Preskripzioa (medikuntza) Priapismoa Proaktibitatea Proiekzioa (psikologia) Prokastinazioa Psikoanalisia Psikofarmakoak Psikofisika Psikologia humanista Psikometria Psikomotrizitatea Sentsazioak Sentsibilizazioa (psikologia) Sexu abstinentzia Sexuazioa Siderazioa Sinestesia Sublimazioa (psikologia) Sugestioa Sumisioa Supernia Teoria psikodinamikoak Terapia kognitibo-konduktualak Trantzea Tunel ikusmena Ziklotimia eta ziklotimikoak

Soziologia

Abolizioa eta abolizionismoa Aginte-katea Ahizpatasuna Aisia eta aisialdia Aktibismoa Akulturazioa Akzio (ekintza) komunikatiboa (komunikatzailea) Albiste faltsuak Altruismoa Amatasun subrogatua Analfabetismo funtzionala Androzentrismoa Anomia (definizioa) Arreta soziosanitarioa Auzokotasun efektua Azpikultura Banalizazioa Beganismoa Belaunaldiak Beldurraren botoa Berrikuntza (definizioa) Biolentzia sinbolikoa Biralitatea Bitartekaritza (bitartekotza) Bizi-itxaropena Biztanleriaren zahartzea Blogak Bloke beltzak Boikota Boto erabilgarria Boto ezkutua Boto zurtza Burgesia Burokrazia Demografia Demoskopia Diaspora Diskurtsoaren Analisia Dominazioa Ekitatea Ekofeminismoa Ekologia sakona eta azaleko ekologia Erantzukidetasuna Eremu soziala (Pierre Bourdieu) Erreferentzia taldeak Erregimen demografikoak Erreibindikazioa Errepresentazio kolektiboak (Durkheim) Erreziprozidadea (elkarrekikotasuna) Esentzialismoa Esfera publikoa Eskualdeak (geografia, ekonomia, soziologia) Eskubideak Espazio publikoa (eremu publikoa) Estatusa Estereotipoak Estigmak eta estigmatizazioa Etnozentrismoa Eusozialtasuna Eztabaida-taldeak Familia-plangintza Familiak Feminismoaren olatuak Femizidioak eta feminizidioak Funtzionalismoa Gainpopulazioa Gardenki: Talcott Parsons Gatazkak Genero arraila Gentrifikazioa Giza Harremanen Eskola Giza kapitala Gizarte estratifikazioa Gizarte ongizatea Gizarteak Globalizazioa, mundializazioa Greba, grebaldi, edo lanuzteak Habitus (definizioa) Hawthorne efektua Hazkunde begetatiboa (berezko hazkundea, hazkunde naturala) Hedonismoa Heteronormatibitatea Heteropatriarkatua Hierarkia Hilkortasuna Hipersexualizazioa Hirugarren adina Hitzik gabeko komunikazioa Homoparentalitatea Identitatea Ikasketa kulturalak (Cultural studies) Indibidualismo metodologikoa Indibidualismoa Instrumentalizazioa Instrumentalizazioa Interakzionismo sinbolikoa Iritzi publikoa Irudimen soziologikoa Iruditeria edo imaginario kolektiboa Islamismoa Izu morala Jabekuntza (ahalduntzea) Jasangarritasuna (garapen jasangarria) Karisma Klase ertaina Klase sozialak edo gizarte klaseak Koalizioa Kobazulo mediatikoa Kohesio soziala (gizarte kohesioa) Kolektibismoa Konbentzionalismoa (soziologia) Konfiantza Kontingentziaren teoria Kontrakulturak Kontsentsua Kontzientzia eragozpena Kontzientziazio eta sentsibilizazio sozialak Kontziliazio pertsonal, familiar eta laborala Koordinazioa Korporatibismoa (korporatismoa) Kriminalizazioa Kristalezko sabaia Kultura Kutsatze soziala Lan-prekarietatea eta lan-prekarizazioa Lanaren zatiketa sexuala Laugarren boterea Lepo zuriko langileak Lidergoa Maila sozioekonomikoa Maskulinitatea Mediatizazioa Meritokrazia Metaanalisia Mikromatxismoak Moldaera soziala Moral bikoitza Mugikortasun soziala (igogailu soziala, eskailera soziala) Multikulturalismoa Ohiturak eta usadioak Ongizatea Panelak (soziologia, merkatu ikerketa, inkestak) Panoptikoa Paternalismoa Patriarkatua eta gizarte patriarkala Pauperizazioa Peter printzipioa Pobrezia absolutua eta pobrezia erlatiboa Pobrezia-atalasea Politikoki zuzena Proletarizazioa Propaganda Prospektiba Prostituzioa Rolak Sare sozialak (definizioa) Segregazioa (soziologia) Segregazionismoa Sexu iraultza (iraultza sexuala) Situazionismoa Soldata-arraila (soldata-arrakala) Soziabilizazioa Sozializazioa Soziologia Soziometria Talde akzidentala Talde-dinamika Tautismoa Teknokrazia Teoria kritikoa Tolerantzia Topikoak Transgresioa Trantsizio demografikoa Turismoa Turistifikazioa Urbizidioa Xenofobia (definizioa) Zapalkuntza Ziberfeminismoa Ziberkultura Zibilizazioa Zirko mediatikoa Zurztasuna (zurtzak)

Zuzenbidea

Agnazioa Alegatua Apartzeria Atzeraeragina Derogazioa Despenalizazioa Diskrezionalitatea (diskrezionaltasuna) Ekonomia mistoko sozietateak Eskumena Eszedentzia Exhumazioa Ezgaitasuna (zuzenbidea) Fideikomisoa Gardenki: Zuzenbidearen iturriak Genozidioa Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala Gizadiaren aurkako krimenak Hitzarmen kolektiboak In articulo mortis Interinitatea Intromisioa (zuzenbidea) Irabazpidezko ondasunak Jabetza intelektuala Jurisprudentzia Katastroa Kausagilea Kommutazioa Konstituzioa Kooptazioa Merkataritza sozietateak Pertsona fisikoak eta pertsona juridikoak Preskripzioa (zuzenbidea) Probidentzia (zuzenbidea) Profanazioa Proskripzioa Sozietate pertsonalistak Subjektu pasiboa Subrogazioa Testamentua Traktu jarraia Utzarazpena Zuzenbide objektiboa eta eskubide subjektiboa