Esploratu

Antropologia

Ahozko tradizioa Akulturazioa Animismoa Antropizazioa Antropologia Arrazialismoa Difusionismoa Dirua Eboluzionismo soziala Ekologia sakona Emic eta etic ikuspuntuak Errituak Esbastika Esentzialismo kulturala Etnozentrismoa Funtzionalismoa Hierofaniak Inguma Iparraldeko morroskoa Kanibalismoa Kastak Klanak Konparatibismoa Libazioak Memeak Mitoak Numen Pentsamendu magikoa Politeismoa Promiskuitatea Rashomon efektua Sapir-Whorf hipotesia Serorak Sinkretismoa eta sinkretikoa Sorgintza Substantibismoa Tabuak Teknologia Totemismoa Tribuak Zelibatoa

Artea

Abangoardia artistikoak Akropolia Akuafortea (urbortitza, ur-bortitza) Alkazarra Anamorfosia Antropomorfismoa Arabeskoak Art Brut Arte abstraktua Arte figuratiboa (figurazioa, figuratibismoa) Arte kontzeptuala Arte sakratua Azulejoak (azulejuak) Eklektizismoa (artea) Entasia Erretaula Espresionismoa Fauvismoa Formalismoa (artea) Freskoa (artea) Futurismoa Gliptika (kamafeoak eta intaglioak) Grabatua Harlandua Ikonoak (artea) Ikonografia Ikonoklasta Inpresionismoa Kariatideak Karikatura (irrimarra) Kromatismoa Manierismoa Modernismoa (artea) Natura hila Pantokrator Primitibismoa Sarkofagoa Situazionismoa Surrealismoa Taulamendua, entaulamendua Zursarea

Azterketak

Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2017 Azterketak: Estatistika enpresara aplikatua, 2018 Azterketak: Estatistika eta datuen analisia, 2016-2017 ikasturtea Azterketak: Estatistika eta datuen analisia, 2017-2018 ikasturtea Azterketak: Mikroekonomia, 2017-2018 ikasturtea Examen: Estadística aplicada a la Empresa, 2016-2017 Examination: Statistics for Business, 2018

Beste hizkuntzetan

Course: Statistics for Business Examen: Estadística aplicada a la Empresa, 2016-2017 Examination: Statistics for Business, 2018 Poisson distribution: Thorndike nomogram Slides: Leucippus Statistics: Table for Sign Test Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Confidence intervals Tutorial: Expected value and variance Tutorial: Introduction to Statistical Inference Tutorial: Introduction to statistical testing Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Random variables and probability distributions Tutorial: Statistical tables Tutorial: Statistics for Business (Workbook)

Bestelako gaiak

Alkimia Analisia Antropikoa eta antropogenikoa Arbitrariotasuna Arkanoak Caveat Elefante zuria Elektra Exodoa Irizpideak Nosografia Notazioa Zirkunstantziak eta zirkunstantziala

Bibliotekonomia

Artxibategiak, artxiboak eta artxibistika. Lege gordailua

Biografiak

Albert Bandura Diogenes Laertzio Gardenki: Talcott Parsons Klitomako Kartagokoa Lukrezio Sigmund Freud

Ekonomia

Apustuak Arrisku-saria Aukera-kostuak Aurrekontu oreka Autarkia Baliabide naturalak Bizitzaren kostua Biztanleria aktiboa Biztanleria inaktiboa Biztanleria okupatua Burbuila ekonomikoak: higiezinen burbuilak, burtsako burbuilak, ... Debaluazioa Deflaktazioa Deflazioa Dependentzia-ratioa Desazelerazio ekonomikoa Desinflazioa Deslokalizazioa Diru beltza eta diru zikina Diru eskaintza Diru-zuriketa Dirua Duopolioa Ekoizpen faktoreak Ekoizpen-ahalbideen muga Ekonometria Ekonomia Ekonomia emergenteak Ekonomia estatikoa eta ekonomia dinamikoa Ekonomia mistoa Ekonomia zirkularra Ekonomismoa Enkanteak Eremu periurbanoak eta periurbanizazioa Erosketa saskia Erosteko ahalmena Eskala-ekonomiak Eskala-errendimenduak Eskaria Esku ikusezina Espekulazioa (ekonomia) Estanflazioa Fisiokrazia (fisiokratak) Fiskalitatea Garapena eta azpigarapena Gizarte ekonomia Globalizazioa Hautapen soziala Hedadura-ekonomiak Ilusio monetarioa Inbertsioa Inflazioa Input-output analisia Instituzionalismoa (ekonomia) Interesak Intermodalitatea Isokostuak Isokuantak Itzal-prezioak Jabetza pribatua Jarduera ekonomikoak Jarduera-minimoa (itxiera puntua) Jarduera-tasa Jasangarritasuna (garapen jasangarria) Joko-teoria Kameralismoa eta kameralistika Kanpokotasunak Kapitala (ekonomia) Kapitala (finantzak) Kapitalismoa Kartelak (ekonomia) Kolektibizazioa Kolusioa Kontsumorako Prezioen Indizea Kopuru nominalak eta kopuru errealak Kostu marjinala Krisi ekonomikoak Kutxa koefizientea Lan-prekarietatea eta lan-prekarizazioa Lanaren zatiketa Lankidetza-ekonomia Lehengaiak Lehia perfektua Likidezia Makroekonomia Marjinalismoa Merkantilismoa Merkataritza Merkataritza-balantza Merkatu Eraginkorren Hipotesia Merkatu-akatsak Merkatu-boterea Merkatua Mikroekonomia (teoria mikroekonomikoa) Monopolio naturala Nash oreka Neoliberalismoa Obsoleszentzia Oligopolioa Ondasun osagarriak Ordainketa-balantza Oreka partziala Perekuazioa Pobrezia energetikoa (energia pobrezia) Presoaren dilema Prezio bakarraren legea Pribatizazioak Pribatizazioak Protekzionismoa Substantibismoa Suntsiketa sortzailea Tasak (zergak) Tertziarizazioa Txinako erreforma ekonomikoak Zenbaki indizeak Zero baturako jokoak Ziklo ekonomikoak Zor publikoa Zuzeneko eta zeharkako zergak

Enpresa

Abantaila konpetitiboak ABC analisia Adhokrazia Aktibo finkoa eta aktibo zirkulatzailea Aktibo toxikoak Akzioak Amortizazio ekonomikoa Amortizazio finantzarioa Analisi ekonomiko-finantzarioa Ansoff matrizea Arantzelak Arriskuko balioa Aurrerakinak Azpijarduera-kostuak Azpikontratazioa Balio erantsia Barne errendimendu tasa Barne kontrola Baterako ekoizpena Berreskuratze-epea Bilaketa-motoreetako optimizazioa Bioprospekzioa Birjarpen-kostua Bizitza ekonomikoa Bizitza erabilgarria Burtsako kapitalizazioa Delphi metodoa Desberdintzea (marketina) Desgrabazioak Dibidenduak Ebaluazio alderatzailea (benchmarking) EBITDA Egunkari Liburua Ekoizpen-ahalmen geldia Ekoizpen-ahalmena Ekoizpen-bolumena Emaitzen kontua Enpresen fusioak Epemuga Erabiliango balioa Errenta aldakorreko aktiboak Errentagarritasuna Eskalabilitatea Eskuratze-kostua Esternalizazioa Estrategiak (enpresa) Factoring Fondoen jatorria eta aplikazioa Fordismoa Garbiketa berdea (greenwashing) Giza baliabideak Hawthorne efektua Hazkunde organikoa eta hazkunde inorganikoa Hazkundea enpresan Hegazkortasuna (finantzak) Holding Hondar-balioa Hondar-bizitza (aktiboak) Hondar-bizitza (finantzak) Hornidura-katea Ibilgetua Inbertsio-funtsak Interes nominala Irudi fidela Itzulkin kooperatiboa Jarduera-maila Jesapenak Kalitate-zirkuluak Kanibalizazioa Kapital arriskua Kapitalizazio konposatuaren legea Kapitalizazio sinplearen legea Kapitalizazio-aldia Kapitalizazio-maiztasuna Kapitalizazioa Kaudimena Klusterrak Kontabilitate-balioa Kontribuzio-marjina (estaldura-marjina) Kontrol hedadura Kontsumo-merkatuak, merkatu industrialak eta merkatu instituzionalak Kontuen ikuskaritza Kooperatibak Kostu diferentziala eta mozkin diferentziala Kostu estandarrak Kostu finkoak eta kostu aldakorrak Kostu historikoa Kostu hondoratuak (kostu berreskuraezinak) Kostu inplizituak eta kostu esplizituak Kostu zuzenak eta zeharkako kostuak Kredituak Kutxa-fluxuak Kutxako kontaketa Lagapen prezioak (transferentzia prezioak) Leasing Lehia desleiala Lehia monopolista Liburu Nagusia Lidergoa Lochmann-Ruchti efektua Lorpenetan oinarritutako aurrekontuak Maileguak Maniobra-funtsa (errotazio-funtsa, kapital zirkulatzailea) Mantentzea Marjin gordina Marka zuriak Merkataritza-funtsa Merkatu kokapena: liderra, lidergaiak eta jarraitzaileak Merkatu-kuota Mikromarketina Multinazionalak Negozio-bolumena Palanka-efektu finantzarioa Pareto printzipioa PDCA zikloa (Shewart zikloa, Deming zikloa, Planifikatu - Egin - Egiaztatu - Doitu zikloa ) Peter printzipioa Plan estrategikoa eta plangintza estrategikoa Posizionamendua Prezio-diskriminazioa Proaktibitatea Produktuaren bizi-zikloa Prokastinazioa Sarreren kudeaketa (yield management, revenue management) Segmentazioa Sinergiak Soldatak Sozietate anonimoak Sozietate kolektiboak Taylorismoa edo Lanaren Antolakuntza Zientifikoa Teknoegitura Tertzerizazioa Txekeak Txikizkariak eta handizkariak Ustiapeneko emaitza Z teoria Zati alikuota Zerga atxikipenak Zerga-oinarria Zero oinarriko aurrekontuak Ziurgabetasun egituratua eta egituratu gabekoa Zorpetze-ratioa Zorroa (finantzak)

Enpresako ikasliburuak

Ikasliburua: Batez besteko heltze-aroa Ikasliburua: Ekoizpenaren teoria (ariketak) Ikasliburua: Enpresaren ekonomiako hiztegia Ikasliburua: Errentagarritasun-ataria Ikasliburua: Finantza matematikako ariketak Ikasliburua: Interes aurreratua Ikasliburua: Kapitalizazio zatikatua Ikasliburua: Kostuen kontabilitatea Ikasliburua: Mailegu frantsesa Ikasliburua: Monopolioa (ariketak)

Erlijioa

Agape Agnostizismoa Animismoa Apologetika Apostoluak (Hamabi Apostoluak) Aszetismoa Dizipuluak Dogmak Ekumenismoa Erlijioa Errebelazioa Eskatologia Exegesia eta exegetikoa Fariseuak Fedea Goi-isurizko jakituria Heresia Idoloak eta idolatria Immolazioa Islamismoa Karisma Kietismoa (kristautasuna) Laizismoa Liturgia eta liturgikoa Luteranismoa eta luteranoak Mandalak Manikeismoa Milenarismoa Numen Ortodoxia eta heterodoxia Politeismoa Sakrilegioa Sekularismoa Sinkretismoa eta sinkretikoa Transfigurazioa Unibertsalismoa Vedak

Estatistika

Adierazgarritasun estatistikoa Adierazgarritasun-maila Alborapena (aldagai estatistiko bakunaren ezaugarria) Alborapena (ikerketa kuantitatiboa) Aldagai dikotomikoak Aldagai endogenoak eta exogenoak Aldagai estatistikoak Aldagai ezkutuak, estaliak edo latenteak Aldagai iragarleak (aldagai aurresaleak) Aldagai kategorikoak Aldagai nahasleak Aldagai politomikoak Arriskuko balioa Askitasuna (estatistika) Autokorrelazioa Balio kritikoa Banaketa binomiala Banaketa esponentziala Banaketa multinomiala Banaketa uniformea Banaketa-funtzioa Bariantza Batezbesteko aritmetiko sinplea Batezbestekoaren errore estandarra Bayesen teorema Behaketa-ikerketak Biztanleria-piramideak Blokeak (esperimentuen diseinua, bariantza analisia) Datu atipikoak Datu-meatzaritza Datuak Demoskopia Denbora serieak Desbideratze estandarra Egozketa estatistikoa Ekonometria Erdigunerako neurriak Eremu kritikoa Erregresioa (estatistika) Errore marjina Eskala parametroa Eskalatzea (psikometria) Estandarizazioa (estatistika) Estatistika Estatistika deskribatzailea Estatistika ez-parametrikoa Estatistikoak Estimatzaile alboragabeak Faktore-analisia (analisi faktoriala) Falazia ekologikoa Fikzio-aldagaiak Forma paraleloak (psikometria) Funtzio karakteristikoa Galdetegia Gamma banaketa (Erlang banaketa) Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Ibiltartea (estatistika) Igoera-koefizientea eta laginketa-frakzioa Ikaskuntza automatikoa Ikasliburua: Cronbachen alfa Ikerketa berrestaileak Ikerketa esploratzaileak Ikerketa pilotuak Inbariantzia (estatistika) Inferentzia estatistikoa Inkestak Jarraitutasun-zuzenketa Kartogramak Kasu azterketa Komorbiditatea Konfiantza-tarteak Kontingentzia-taulak Kontrol-taldea Kontsumorako Prezioen Indizea Korrelazio biseriala Korrelazio partziala Korrelazioa Korrespondentzia anitzen analisia Kuantilak Kurtosia Lagin-errorea Laginak (estatistika) Luzetarako ikerketak Maiztasunak: absolutuak eta erlatiboak Markoven kateak Mediana Metaanalisia Mikrodatuak eta makrodatuak Moda (estatistika) Morbiditatea Moztutako batezbestekoak Neurketa-eskala Nozeboa Osagai nagusien analisia p-balioa Pareto printzipioa Pertzentilak Pertzentilak, dezilak, oktilak, kintilak eta kuartilak Plazeboa Populazioa (estatistika) Prebalentzia eta intzidentzia Probabilitate geometrikoa Probabilitate-banaketak Prozesu estokastikoak Puntu-estimazioa Saiakuntza itsuak Sendotasun estatistikoa Soziometria Studenten t banaketa Test-birtesta (psikometria) Treemapping Triangulazioa (ikerketa gizarte zientzietan) Unibertsoa (estatistika, inkestak) Winsortaturiko batezbestekoak Zarata zuria Zeharkako diseinua eta zeharkako datuak Zenbaki indizeak Zentsuak Zentsura (estatistika) Zoria eta zorizkotasuna

Estatistikako ikasliburuak

Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Gardenki: Banaketa teorikoak: khi karratu, Student t eta Snedecorren F Gardenki: Banaketa uniformea Gardenki: Berretura-legeko banaketak Gardenki: Estatistikaren hastapenak Gardenki: Fisherren proba zehatza Gardenki: Konfiantza tarteak Gardenki: Proba estatistikoak: sarrera Gardenki: Zeinuen proba Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: sakabanatzea Ikasliburua: Aldagai bakunaren deskribapena: zentroa eta beste kokapenak Ikasliburua: Aldagai bakunaren tabulazioak eta adierazpide grafikoak Ikasliburua: Banaketa normalaren taula Ikasliburua: Bi aldagai kualitatiboen baterako azterketa: asoziazioa Ikasliburua: Bi aldagai kuantitatiboen baterako azterketa: korrelazioa Ikasliburua: Denbora serieen analisirako sarrera Ikasliburua: Erregresio-analisirako sarrera Ikasliburua: Estatistika enpresara aplikatua (ariketak) Ikasliburua: Estatistika taulak Ikasliburua: Estatistikaren hastapenak Ikasliburua: Formularioa (Estatistika eta datuen analisia) Ikasliburua: Kaxa-diagrama. Heterogeneotasuna Ikasliburua: Konfiantza-tarteak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Ikasliburua: Proba parametrikoak: ariketak eta ebazpenak Ikasliburua: Probabilitate-kalkulua Ikasliburua: R estatistikarako programazio-lengoaia Ikasliburua: R programa: probabilitate banaketak Ikasliburua: Zenbaki indizeak Poisson distribution: Thorndike nomogram Statistics: Table for Sign Test Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Confidence intervals Tutorial: Expected value and variance Tutorial: Introduction to Statistical Inference Tutorial: Introduction to statistical testing Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Statistical tables Tutorial: Statistics for Business (Workbook)

Filosofia

Abstrakzioa (filosofia) Agape Agindu kategorikoa Agnostizismoa Akrasia Alienazioa Alteritatea (bestetasuna) Analogiak Anamnesia edo erreminiszentzia (filosofia) Anaximandro Animalismoa Antilogismoa Antiperistasia Antroposofia Antropozentrismoa Apatheia Apolineoa eta dionisiakoa Aporiak eta aporetikoa Argudioak Arrazionala eta irrazionala Arrazionaltasuna eta irrazionaltasuna (arrazionala eta irrazionala) Arrazoi nahikoaren printzipioa Arrazoi teorikoa eta arrazoi praktikoa Askatasuna Ateismoa Atomismo logikoa Atzekariaren baieztapena Aurrerabidea (aurrerapena) Axiologia Axiomak Azken Judizioaren argudioa Azpiegitura eta gainegitura Baikortasun metafisikoa Baldintza beharrezkoak eta baldintza nahikoak Balio intrintsekoa eta balio instrumentala Bertuteak Betiereko itzulia Bioetika Biraketa antropologikoa Biraketa linguistikoa Bitalismoa Cogito ergo sum Demiurgoa Determinismoa Dialektika Dilema etikoak eta moralak Dilemak Disjuntzioa Dispositiboa (Michel Foucault) Dogmak Ebidentzia anekdotikoa Eidetiko (argipena) Eklektizismoa (filosofia) Ekonomismoa Elkarneurgaiztasuna (filosofia) Emergentzia Enpirikoa Enpirismoa Entelekia Entropia Epe laburra eta epe luzea Epistemikoa eta epistemologikoa Epistemologia Ereduak Erlatibismoa Erotismoa Errealismo gehiegizkoa Errealismoa (filosofia) Errealitate birtuala Erredukzionismoa Errukia Eskola zirenaikoa Eskubideak Esperientzia (filosofia, epistemologia) Espezismoa Espiritualismoa Estetika Estoizismoa Eszeptizismoa Etika Exenplarismoa Existentzialismoa Ezagutza Falazia ekologikoa Falaziak Falibilismoa eta infalibilismoa Fenomenologia Filosofia analitikoa Filosofia espekulatiboa Fisikalismoa Frankfurteko eskola Gainbalioa Gardenki: Epikureismoa Giza eskubideak Gizakia gizakiarentzat otso (Homo homini lupus) Gizarte zientziak Gizatasuna Goi-isurizko jakituria Hedonismo etikoa Hegemonia Heraklito Hermeneutika Heteronomoa eta autonomoa Heuristika Hilemorfismoa Hilozoismoa Hipotesiak Historizismoa Hizkuntza ekintzak: lokuzioak, ilokuzioak eta perlokuzioak Holismoa Homologiak Humanismoa Idealismoa Ideologia Ignoramus et ignorabimus Immanentzia eta transzendentzia Indibiduazio printzipioa Induktibismoa Inferentzia Instrumentalismoa Intentzionaltasuna Introspekzioa Intuizioa Isomorfismoak (isomorfikoak, isomorfoak) Jainkoak ez du dadoetara jolasten Justizia Kaosa eta kaotikoa Kasuistika Kausalitatea Konjetura Konstrukzionismo soziala Kontingentzia Kontingentzia Kontraesan-ezaren printzipioa (kontraesanaren printzipioa) Kontraesanak Kontraesankorrak (kontraesandunak) Kontsekuentzialismoa Kontzeptualismoa Korolarioa Kosmosa Kuantuak Kutxa beltza Leialtasuna Logika Logos Malenkonia, malenkoniatsua (melankolia) Marxismoa Materialismo historikoa Materialismoa Mereologia Metafisika Metenpsikosia Metodo hipotetiko-deduktiboa Mikrokosmosa (mikrokosmoa) Modernitatea Monada Monopsikismoa Morala Neoplatonismoa Nihilismoa Noesia eta noema Nominalismoa Nomotetika (zientzia nomotetikoak) Noumenoak eta fenomenoak Objektiboa eta subjektiboa Obszenitatea Ontologia eta ontologikoa Orojakintasuna (omniszientzia) Panpsikismoa Panteismoa Paradigma zientifikoak Parmenides Eleakoa Patristika Peripatetikoak Pirronismoa Plazera Positibismoa Post hoc ergo propter hoc Postulatuak Potentzia (filosofia) Pragmatismoa Preformazionismoa Presokratikoak Probabilismoa Proposizio analitikoak eta sintetikoak Proposizioak Psikologismoa Sakratua eta profanoa Sedukzioa Sekularismoa Semiotika Sinboloak (ikurrak) Sinderesia Sinergiak Sistemak Sofistak Solipsismoa Subjektibitatea Subjektu eta predikatu Tautologiak Teknologia Teleologia eta teleologikoa Teoriak Teseoren ontziaren paradoxa Tetrafarmakoa Transzendentala eta transzendentea (Kant) Transzendentalak (metafisika) Turing froga Txorimaloaren falazia Unibertsalak Utilitarismoa Utopia eta utopikoa Volksgeist wu wei Ziberespazioa Zibernetika Zibilizazioa Zientismoa Zientzia Zientzia postnormala Zinikoak Ziurgabetasuna

Filosofoak

Anaxagoras Anaximandro Anaximenes Demokrito Abderakoa Gardenki: Leuzipo Hannah Arendt Karl Popper Konfuzio Lao Tzu Parmenides Eleakoa Pitagoras Platon Protagoras Abderakoa Sexto Enpiriko Sokrates Tales Miletokoa Xenofanes Zenon Zitiokoa

Gardenkiak

Gardenki: Adimen emozionala Gardenki: Aldagai bakunaren deskribapena: alborapena eta kurtosia Gardenki: Banaketa hipergeometrikoa Gardenki: Banaketa normala eta limitearen teorema zentrala Gardenki: Banaketa teorikoak: khi karratu, Student t eta Snedecorren F Gardenki: Banaketa uniformea Gardenki: Bernoulli prozesuak Gardenki: Berretura-legeko banaketak Gardenki: Boto haztatuko sistemak Gardenki: Epikureismoa Gardenki: Erregresio analisirako sarrera Gardenki: Estatistikaren hastapenak Gardenki: Fisherren proba zehatza Gardenki: Immanuel Kant Gardenki: Inferentziarako sarrera. Balidazioa. Gardenki: Itxaropen matematikoa eta bariantza Gardenki: Konfiantza tarteak Gardenki: Kontzentrazioa, pobrezia, aniztasuna Gardenki: Leuzipo Gardenki: Mina Gardenki: Poisson prozesuak eta loturiko banaketak Gardenki: Proba estatistikoak: sarrera Gardenki: Proba parametrikoak Gardenki: Talcott Parsons Gardenki: Zeinuen proba Gardenki: Zorizko aldagaiak eta probabilitate banaketak Gardenki: Zuzenbidearen iturriak Slides: Leucippus Tutorial: Bernoulli processes Tutorial: Normal distribution and Central Limit Theorem Tutorial: Parametric tests Tutorial: Poisson processes Tutorial: Probability Calculus Tutorial: Random variables and probability distributions

Geografia

Bigarren etxebizitza Ekintza antropikoa Espazio geografikoa (eremu geografikoa) Konurbazioa Landaredi potentziala Megalopoliak Metropolialdea (metropoli eremua) Nekazaritza estentsiboa

Hezkuntza

Aniztasuna Desgaitasuna Didaktika Diziplinartekotasuna hezkuntzan Hezkuntza inklusiboa eta eskola inklusiboa Ikaskuntza esanguratsua Kohezkuntza Konpetentziak hezkuntzan Kontserbazioaren teoria (Jean Piaget) Kurrikulu formala, kurrikulu erreala eta kurrikulu ezkutua Kurrikulua Propedeutika Psikomotrizitatea Unitate didaktikoak Zeharkakotasuna hezkuntzan

Historia

Basailuak eta basailutza Burguak Hekatonbe Hierofanteak Hiribilduak Legitimismoa Manumisioa

Hizkuntzalaritza

a itsasia Adierazlea eta adierazia Anakolutoa Bokal protetikoak Bokatiboa (deikia) Bustidura (palatizazioa) Denotazioa eta konnotazioa Disfemismoak Diskurtsoa Enfasia Grafemak Hautakaritza Heteroklisia (heteroklitoa) Hizkuntza ekintzak: lokuzioak, ilokuzioak eta perlokuzioak Idiolektoak Kataforak Lexikografia Paronimoak Pragmatika Sapir-Whorf hipotesia Semantika Siglak eta akronimoak Subjektu eta predikatu

Ikasliburuak

Ikasliburua: Erabakiak ziurgabetasun eta arrisku egoeretan Ikasliburua: Euskal Herriko gabon kantak Ikasliburua: Grafo-teoria Ikasliburua: Progresio geometrikoak Ikasliburua: Psikofisika

Ikastaroak

Course: Statistics for Business Ikasliburua: Estatistika: metodo deskribatzaileak (ekonomia eta enpresa) Ikasliburua: Estatistika: probabilitatearen teoria eta inferentzia (ekonomia eta enpresa)

Liburuak

3 Mariak (Hiru Mariak), Arantxa Urretabizkaia: laburpena 33 ezkil, Miren Gorrotxategi: laburpena Azala erre (Danele Sarriugarte) Babilonia, Joan Mari Irigoien (laburpena) Behi euskaldun baten memoriak: laburpena Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian Egunero hasten delako, Ramon Saizarbitoria: laburpena Ez naiz ni, Karmele Jaio: laburpena Galdu arte (Juan Luis Zabala): laburpena Gezurren basoa, Alberto Ladron Arana: laburpena Greta, Jasone Osoro: laburpena Hamabost zauri (Karmele Jaio): laburpenak Hauts bihurtu zineten Katu jendea (Eider Rodriguez) Maite nuen (laburpena) Nola heldu naiz ni honaino Ostegunak (Jon Arretxe): laburpenak Ostiralak (Jon Arretxe): laburpenak Piztiaren begiak, Alberto Ladron Arana: laburpena Printze txikia Sara izeneko gizona: laburpena Sugeak txoriari begiratzen dionean Zer barkaturik ez (Alberto Ladron Arana): laburpena Zoaz infernura, laztana, Anjel Lertxundi: laburpena Zorion perfektua, Anjel Lertxundi: laburpena

Literatura

Anekdotak Antitesia (erretorika) Arkadia (locus amoenus) Barne bakarrizketa Ditiranboak Elegiak Erretorika Errima kontsonantea eta errima asonantea Futurismoa Hesperideen Lorategia Kostunbrismoa Narratzaile orojakilea (zero fokalizazioa) Ninfak Pleonasmoak Politxinela Saiakera Sinbolismoa Surrealismoa Topikoak Tropoak Ukronia Zehar estilo librea

Matematika

Algoritmoak eta algoritmika Ekuazio diofantikoak Homotezia, homotetikoa Ikasliburua: Erabakiak ziurgabetasun eta arrisku egoeretan Ikasliburua: Grafo-teoria Ikasliburua: Progresio geometrikoak Kardinaltasuna

Politika

Absolutismoa Abstentzioa eta abstentzionismoa Alderdi politikoak Anarkia Anarkismoa Anarkosindikalismoa Aristokrazia Arrazismoa Baldintza objektiboak eta subjektiboak (marxismoa) Beldurraren botoa Boltxebikeak Bonapartismoa Botere-banaketa Boto erabilgarria Boto ezkutua Boto zurtza Demokrazia Elektoralismoa Erradikalismoa Errebisionismoa Erreformismoa Errepublika Eskubideak Espektro politikoa Estatua Filibusterismoa Giza eskubideak Hautagaiak eta hautesleak Inboluzioa eta inboluzionismo politikoa Injerentzia politikoa Islamismoa Isolazionismoa Jabekuntza (ahalduntzea) Kapitalismoa Klandestinitatea eta klandestinoa Laizismoa Leviatana Liberalismoa Plutokrazia Populismoa Sindikalismoa Terrorismoa Totalitarismoa Zesarismoa Zuzenbide Estatua

Psikologia

Afektibitatea Albert Bandura Amesgaiztoak Analisi transakzionala Antsietatea Arketipoak (Carl Gustav Jung) Arreta osoa Asoziazio askea Asoziazionismoa Atalase sentsorialak Atribuzioen teoria Aurreiritziak Autoestimua Autokontzeptua Autorrealizazioa Diagnostiko diferentziala Disonantzia kognitiboa Dogmatismoa Drogak Edipo konplexua Eiakulazio lasterra Elizitazioa Enpatia Epistemologia genetikoa Erreaktibitatea Erresilientzia Eskalatzea (psikometria) Estereotipiak Estimuluak Estresa Etologia Fobiak Gardenki: Adimen emozionala Genero-identitatea Haluzinazioak Hautematea Hawthorne efektua Hedonismo psikologikoa Herzberg-en motibazio-teoria Hizketa pribatua Ikasliburua: Psikofisika Ilusioak Inhibizioa Introbertsioa eta estrabertsioa Introspekzioa Irudimena Jarrera (psikologia) Katarsia Klimaterioa Konduktismoa Konplexuak Konstruktoak Kontzientzia-jarioa Lotura bikoitza Maslowen piramidea Masturbazioa Metaanalisia Metakognizioa Motibazioa Motilitatea Murphyren legea Neurosiak (asaldura neurotikoak) Nortasuna Nosografia Panpsikismoa Perbertsioa Perbertsioak Portaera Portaera taldekoia Priapismoa Proaktibitatea Prokastinazioa Psikoanalisia Psikofisika Psikologia humanista Psikometria Psikomotrizitatea Sentsazioak Sinestesia Sublimazioa (psikologia) Sugestioa Sumisioa Teoria psikodinamikoak Trantzea Tunel ikusmena Ziklotimia eta ziklotimikoak

Soziologia

Abolizioa Aginte-katea Ahizpatasuna Aisia eta aisialdia Akulturazioa Altruismoa Amatasun subrogatua Analfabetismo funtzionala Androzentrismoa Anomia Azpikultura Beganismoa Beldurraren botoa Bitartekaritza (bitartekotza) Bizi-itxaropena Biztanleriaren zahartzea Blogak Bloke beltzak Boikota Boto erabilgarria Boto ezkutua Boto zurtza Burgesia Burokrazia Demografia Demoskopia Diaspora Diskurtsoaren Analisia Dominazioa Ekitatea Ekofeminismoa Ekologia sakona eta azaleko ekologia Erantzukidetasuna Eremu soziala (Pierre Bourdieu) Erreferentzia taldeak Erregimen demografikoak Erreibindikazioa Esentzialismoa Eskualdeak (geografia, ekonomia, soziologia) Eskubideak Estatusa Estereotipoak Etnozentrismoa Eusozialtasuna Eztabaida-taldeak Familiak Feminismoaren olatuak Femizidioak eta feminizidioak Funtzionalismoa Gardenki: Talcott Parsons Gatazkak Genero arraila Gentrifikazioa Giza kapitala Gizarte estratifikazioa Gizarteak Globalizazioa Habitus (definizioa) Hawthorne efektua Hedonismoa Heteronormatibitatea Hierarkia Hirugarren adina Indibidualismo metodologikoa Indibidualismoa Instrumentalizazioa Instrumentalizazioa Irudimen soziologikoa Islamismoa Izu morala Jabekuntza (ahalduntzea) Jasangarritasuna (garapen jasangarria) Karisma Kohesio soziala (gizarte kohesioa) Kolektibismoa Konfiantza Kontingentziaren teoria Kontrakulturak Kontzientzia eragozpena Kontziliazio pertsonal, familiar eta laborala Koordinazioa Kriminalizazioa Kristalezko sabaia Kultura Kutsatze soziala Lan-prekarietatea eta lan-prekarizazioa Lanaren zatiketa Lepo zuriko langileak Lidergoa Maskulinitatea Memeak Metaanalisia Moldaera soziala Moral bikoitza Mugikortasun soziala Multikulturalismoa Ohiturak eta usadioak Ongizatea Panoptikoa Paternalismoa Patriarkatua Peter printzipioa Propaganda Prospektiba Prostituzioa Rolak Sare sozialak (definizioa) Segregazioa eta segregazionismoa Situazionismoa Soldata arraila Sozializazioa Soziologia Soziometria Talde-dinamika Tautismoa Teknokrazia Teoria kritikoa Tertziarizazioa Tolerantzia Topikoak Transgresioa Trantsizio demografikoa Turismoa Urbizidioa Xenofobia Zapalkuntza Ziberfeminismoa Ziberkultura Zibilizazioa Zurztasuna (zurtzak)

Zuzenbidea

Abolizioa Agnazioa Atzeraeragina Derogazioa Despenalizazioa Diskrezionalitatea (diskrezionaltasuna) Eskumena Ezgaitasuna (zuzenbidea) Fideikomisoa Gardenki: Zuzenbidearen iturriak Genozidioa Gizadiaren aurkako krimenak In articulo mortis Interinitatea Irabazpidezko ondasunak Jurisprudentzia Katastroa Konstituzioa Kooptazioa Merkataritza sozietateak Profanazioa Sozietate pertsonalistak Subjektu pasiboa Subrogazioa Traktu jarraia Utzarazpena