Estatistika deskribatzailea

Estatistika deskribatzailea lagin bateko informazioa laburbiltzen duten grafikoak (histograma, sektore-diagramak) eta neurri estatistikoak (batezbestekoa, desbideratze estandarra, ...)  aurkeztu egiten dituen estatistikaren adarra da, lagin horretako emaitzak populaziora zabaldu gabe, eta beraz haietan egin daitekeen lagin errorea kontuan hartu gabe. Ohikoa da estatistika deskribatzailea estatistikaren hastapen moduan ikasteko, horren edukiak lagin batetik populazio edo eredu estatistiko parametroak estimatzen dituen inferentzia estatistikoa baino errazagoa iznaik, horren kontzeptuak eta prozedurak inferentzia estatistikoaren sarrera moduan egokiak direlako.