Estatistikoak

Estatistikan, estatistikoak lagin bateko ezaugarriak jasotzen dituzten neurriak dira, lagineko datuekin kalkulatzen diren formulak nolabait esateko, datu multzoen ezaugarriei buruz zerbait jakiteko erabiltzen direnak. Estatistikoak populazio eta probabilitate-banaketa bateko parametro estatistikoak estimatzeko ere erabiltzen dira, eta orduan estimatzaile edo zenbatesle deitzen zaie. Horretarako, datuek eskaintzen duten informazioa laburtu egiten dute, formula baten bitartez. Estatistiko baten adibide sinpleena batezbesteko aritmetiko sinplea da, datu multzo osoaren ordez, balio bakar bat ematen duena, datu multzo osoaren zentro neurri gisa, edota populazioaren batezbestekoaren estimatzeko.

Estatistikoen balioak aldakorrak dira lagin batetik bestera, eta ondorioz lagin banaketa bat dagokie, lagin bakoitzak suertatzeko duen probabilitatearen arabera. Lagin banaketa horiek funtsezkoak dira inferentzia estatistikoan, parametro estatistikoari buruzko konfiantza-tartea eratu eta proba estatistikoak ebazteko.