Estrategiak (enpresa)

Enpresan, estrategia plangintzan zehazturiko xede eta helburu globalak betetze aldera enpresak garatzen duen ekintza-plan orokorra, bere baliabideak nola garatu eta ahalmenak nola bideratu zehazten duena, ekintza plan oroko ingurunearen aukerak eta mehatxuak eta enpresak dituen indargune eta ahuleziak aztertu ondoren. Enpresek eskura dituzten estrategiak multzo hauetan biltzen dira: diferentziazioa, enfoke edo segmentazioa eta kostuan liderrak izatea.

Ikus, gainera