Estrategiak (enpresa)

Enpresan, estrategia plangintzan zehazturiko helburuak betetze aldera enpresak bere baliabideak eta ahalmenak bideratzeko modua da, ingurunearen aukerak eta mehatxuak eta enpresak dituen indargune eta ahuleziak aztertuta.