Estresoreak edo estresatzaileak

Estresoreak edo estresatzaileak subjektu batengan estresa sorrarazten duen gertaera, egoera, subjektu edo objektua da. Antsietatea sorrarazten duten faktoreak kanpokoak diren bitartean, estresoreak kanpo faktoreak izaten dira, eta haietan lanbidearekin lotutakoak nabarmentzen dira: gehiegizko lan kargak, ataza monotonoak, zarata eta bestelako ingurumen faktoreak, partaidetza eta kohesio sozial falta.