Eszedentzia

Lan araudiek eta kobtratuek ezartzen dituzten mugen barruan, eszedentzia lan harreman kontraktuala aldi baterako bertan behera uztea da, derrigorrez (llanpostuan behar bezala aritzea ezinezko egiten duen kargu publikoa betetzeagatik adibidez) nahiz borondatez. Espainian, eszedentzia Langileen Estatutuan jasota dago, langilearen eskubidea da beraz, enpresak ukatu ezinezkoa.