Etsenplifikazioa

Etsenplifikazioa etsenplu edo adibideak erabiliz egiten den argudiaketa da. Etrsenplifikazioak planteatzen duen arazo nagusia kasu partikularren zerrenda batetik lege orokorrak ezartzearekin du zerikusirik. Etsenplifikaziorako erabiltzen diren ohiko esamoldeak "adibidez", "kasu" eta "partikularzki" dira besteak beste.