Ezagutzaren kudeaketa

Ezagutzaren kudeaketa erakunde batean sortu eta baliatzen den ezagutza, izan tazitua izan esplizitua,  identifikatu, jaso eta erakundean zabaldu eta baliatzeko hartutako erabaki eta burututako jardueren multzoa da, erakundean balioa sortu eta abantaila konpetitiboa bilaka dadin.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, Knowledge Management; gaztelaniaz, gestión del conocimiento.