Faktore-analisia

Faktore-analisia, aldagai anitzeko datu-multzo batean elkarrekin korrelazionaturik dauden aldagai-multzoak hautemateko teknika estatistikoa da. Korrelazionatutako aldagai-multzo bakoitza faktore bat da.