Fisikalismoa

Fisikalismoa materialismoaren aldaera da, mundu osoa termino fisikoetan emana zaigula adierazten duena, eta ez soilik termino materialetan. Positibismo logikoaren baitan sortutako kontzeptua da, baliozko jakintza behagarria den errealitatera mugatzen dela baieztatzen duen zientismotik gertukoa.