Fiskalizazioa

Fiskalizazioa jarduera mota bat aztertu eta kontrolatzeko burutzen diren ekintzen multzoa da, jarduera horren hasierako helburuak betetzen direla egiaztatu eta legeak betetzen direla ziurtatzeko. Bereziki administrazio publikoarekin loturiko gaietan burutzen da, diru publikoa behar bezala eta efizientziaz xahutzen dela egiaztatze aldera.