Formalizazioa

Filosofian, formalizazioa teoria baten irudikapen abstrakto zorrotza da, teoria horren axiomak eta axioma horietatik ondorioak ateratzeko baliatzen dituen inferentzia-erregelak baliatzen dituena, axiomak nahiz inferentzia-erregelak modu baliozko, zehatz eta esplizituan azalduz, eta bereziki logika eta matematika baliatuz.