Funtzionala eta disfuntzionala (psikologia)

Agian disfuntzioa funtzionamendu desegokiaren adieran bilatzen ari zinen.

Agian funtzionalitatea produktu baten prestazio moduan bilatzen ari zinen.

Subjektu baten portaera funtzionala dela esaten da, portaeraren helburuak lortzeko egokia izan eta subjektua taldean eta gizartean txertatzen laguntzen duenean. Portaera disfuntzionala da, berriz, poraera horri dagokion funtzioa normaltasunez edo egokitasunez betetzen ez duenean. Talde mailan aplikatzen den terminoa ere bada; adibidez, familia disfuntzionala familako kideen beharrak asetzeko gai ez den hura da.

Ikus, gainera