Gardenki: Boto haztatuko sistemak

Boto haztatuko sistemak ordezkaritza edo haztapen ezberdinak dauden bozketa batean, parte hartzaile bakoitzaren boterea neurtzea du helburu nagusitzat. Bestelako alderdiak ere aztertzen ditu: sortuko den koalizioa aztertzea, blokeoak, eta abar.

Gardenki guztiak hemen ikus ditzakezu.