Gardenki: Poisson prozesuak eta loturiko banakuntzak (eta banakuntza uniformea)

Poisson prozesuak gertaera puntualak denboran edo espazioan zehar garatzen dira erabateko independentziaz, tasa jakin batez.

Gardenki guztiak hemen ikus ditzakezu.