Gardenki: Zorizko aldagaiak eta probabilitate banaketak

Zoriz zenbakizko balioak hartzen dituen aldagai bat zorizko aldagaia da (ing. random variable, gazt., variable aleatoria); adibidez, bikote batek izango duen haur kopurua eta ikasle batek azterketa batean lortuko duen nota. Zorizko aldagai batek har ditzakeen balio guztiak horien probabilitateekin batera ematen direnean, zorizko aldagaiaren probabilitate-banaketa (ing., probability distribution, gazt., distribución de probabilidad) definitu dela esaten da.

Gardenki guztiak hemen ikus ditzakezu, eta hemen, launaka inprimatzeko prest.

Ikasgai hau Estatistika: probabilitate teoria eta inferentzia (ekonomia eta enpresa) ikasliburuko ikasgaia da.

Halaber, "Estatistika eta datuen analisia" irakasgaian ematen da, EHUko Donostiako Ekonomia eta Enpresa Fakultatean Josemari Sarasola irakalseak eskainitakoa.

Ikus, gainera