Gardenki: Zorizko aldagaiak eta probabilitate banaketak

Zoriz zenbakizko balioak hartzen dituen aldagai bat zorizko aldagaia da (ing. random variable, gazt., variable aleatoria); adibidez, bikote batek izango duen haur kopurua eta ikasle batek azterketa batean lortuko duen nota. Zorizko aldagai batek har ditzakeen balio guztiak horien probabilitateekin batera ematen direnean, zorizko aldagaiaren probabilitate-banaketa (ing., probability distribution, gazt., distribucion de probabilidad) definitu dela esaten da.

Gardenki guztiak hemen ikus ditzakezu.

Ikasgai hau "Estatistika enpresara aplikatua" ikastarokoa da, EHUko Donostiako Ekonomia eta Enpresa Fakultatean eskainitakoa. Ikastaroko material guztia hemen aurki dezakezu, PDF formatoan.

Ikus, gainera