Genero arraila

Genero arraila aldagai bati buruz emakumeek eta gizonek duten ezberdintasunaren neurria da; genero arraila zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta berdintasun handiagoa dago bi sexuen artean. Ohikoa da horren baitan soldata arraila aztertzea, emakumeen eta gizonen batez besteko soldata alderatzen dituena, emakumeen soldata txikiagoa azalazteko. Orokorrean, testuinguru batean gizon eta emakumeek baliabideak, eskumenak eta ahalmenak eskuratu eta erabiltzeko dituzten asimetria edo ezberdintasunak irudikatzeko erabiltzen da, sexuen arteko botere harremanen ondorioz: emakume eta gizonen portzentajeak lanbide batean, etxebizitza propioaren jabetza-tasak, eta abar.

Ikus, gainera