Genero-identitatea

Genero-identitatea norberak bere generoari buruz duen ikuskera edo autodefinizioa da, maskulinoa, femeninoa edo dikotomia biologikoa gaindituz, horien artekoa den. Generoari buruzko sentimendu, rol, proiektu eta pentsamenduak biltzen ditu.

Orokorrean, genero-identitatea pertsonaren baitan garatzen da, baina gizartean maskulinoari eta femeninoari buruz ezartzen diren rol, estereotipo eta portaeren eraginpean. Ildo horretatik bi motako ikuspegiak landu dira genero-identitatea ikertzeko: alde batetik, genero-identitatea batez ere sukjektuaren baitan garatzen diren prozesu psikologikoen emaitza lizateke; eta bestetik, faktore sozialak nabarmentzen dituztenak identitate horren eraketan.

Erreferentziak