Genero-rolak

Genero-rolak gizarte edo kultura batean emakumeari nahiz gizonari atxikitzen zaizkion rolak, hala nola jokabideak, pentsamoldeak, iritziak, emakume nahiz gizonengandik espero direnak, emakume eta gizonak bereizi eta beraz gizartearen eta norberaren aurrean gizon edo emakume bezala azaltzeko erabiltzen direnak. Rol guztiak bezala, gizartetik ikasitako joerak dira, kultura hegemonikoak txertatuak. Genero-rolen bereizketa gizon eta emakumeen artean nabarmena da arlo produktiboan, arlo erreproduktiboan, arlo komunitarioan eta arlo politikoan (azken hau, patriarkatuan, gizonei erreserbatua).

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, roles de género.