Erreprodukzio soziala (gizarte erreprodukzioa)

Erreprodukzio soziala edo gizarte erreprodukzioa gizarte bateko egiturak denboran zehar iraunkorrak izateko prozesua eta modua da, belaunaldi batetik bestera. Karl Marxek sorturiko kontzeptua izan zen, formazio sozialen erreprodukzioa, klase sozialak esaterako, produkzio kondizioen erreprodukzioarekin, bereziki lanaren eta kapitalaren erreprodukzioarekin loturik zegoela baieztatuz.  Areago, produkzio-modu orok bere existentzia iraunkor bihurtzeko kondizioak sortzen dituela baieztatzen da marxismotik.