Kontzientziazio eta sentsibilizazio sozialak

Agian sentsibilizazio terminoaren adiera psikologikoari buruz bilatzen ari zinen. 

Kontzientziazio edo kontzientizazio soziala gizartean gai edo arazo sozial jakin bati buruz hausnartzeko prozesua da, kontzientzia hartzekoa alegia, berezkoa edo erakundeetatik bultzaturikoa, arazo horri irtenbidea nola eman jakite aldera eta horren ondorioak arintzeko asmoarekin. Beraz, kontzientziazioa gai bati buruzko informazioa ematera muga daiteke, herritarrek horri buruzko hausnartzeko oinarria izan dezaten. Sentsibilizazio sozialaren terminoa sinonimo gisa erabili ohi da, baina bere adiera zehatzagoa da, eta gai baten inguruan printzipio eta jarrera moral argiak eta finkoak ezartzeko prozesua dela esango genuke.

Erreferentziak

  • http://udep.edu.pe/castellanoactual/duda-resuelta-concientizar-o-sensibilizar/