Gizarteak

Gizartea harreman egonkorren bitartez loturiko gizatalde handia da, kultura eta identitate neurri batean partekatuak dituena eta esparru geografiko gutxi gorabehera zehatz batean bizi dena, era jakin batena antolatua.

Gizarte orotan gizarte antolakuntza eta kultura bereizten dira:

  • gizarte antolakuntzan erakundeak (familia, erlijioa, hezkuntza, politika, ekonomia, hekzuntza),  gizataldeak, estatusak eta rolak biltzen dira;
  • kulturan, berriz, sinesmenak, balioak, arauak eta sinboloak biltzen dira.