Hartzekodunak

Hartzekodunak obligazio bat (bereziki, zor bat kitatzea) betearazteko eskubidea duen pertsonak dira, fisikoak nahiz juridikoak. Adibidez, enpresako hornitzaileak, haien fakturak gerora ordiantzen direnean, enpresako hartzekodunak dira, faktura horien ordainketa exijitu dezaketelako.

Hiztegia: ingelesez, creditors; gaztelaniaz, acreedores.