Hautakaritza

Hizkuntzalaritzan, disjuntzioa edo hautakaritza bi aukera edo gehiagoren artean bat hautatu beharra eta besteak baztertzea adierazten duen proposizioa da, adibidez, "gaur arratsaldean mendira edo hondartzara joango gara" esaldian disjuntzio bat dago, mendira joatenaren edo hondartzara joatearen arteko hautaketa adierazten delako; disjuntzioak juntagailu hautakarien bitartez eratzen dira, euskaraz zehazkiago "edo", "edota", "ala", "nahiz" eta "zein" erabiliz.

Ikus, gainera