Heteroklisia (hitz heteroklitoak)

Heteroklisia hitz batean, izan aditz izan izen, gertatzen den flexio aniztasuna da, tema desberdinen araberakoa. Adibidez, gazteleraz, "ir" aditza orainaldian "voy, vas, va, vamos, váis, van" jokatzen da eta "iré, irás, irá, iremos, iréis, iran" geroaldian. Flexioa heteroklisiz egiten duten hitzak heteroklitoak direla esaten da.

Ikus, gainera

  • Heteroklitoa