Heteroklisia (heteroklitoa)

Heteroklisia hitz batean, izan aditz izan izen, gertatzen den flexio aniztasuna da, tema desberdinen araberakoa. Adibidez, gazteleraz, "ir" aditza orainaldian "voy, vas, va, vamos, váis, van" jokatzen da eta "iré, irás, irá, iremos, iréis, iran" geroaldian. Flexioa heteroklisiz egiten duten hitzak heteroklitoak direla esaten da.

Hedaduraz, hizkuntza arruntean heteroklitoa atal arrunt desberdinez osaturik dagoen hartaz esaten da. Heterogeneo hitza sinonimotzat har daiteke.