Hezkuntza edukiak (eduki dikatikoak)

Hezkuntza edukiak edo eduki didaktiboak hezkuntzako irakasgaiak osatzen dituzten jakintzak dira. Tradizionalki, jakintza horiek modu pasibo, lineal eta metakorrean transmititu dira, baina egun paradigma konstruktibista da nagusi hezkuntzako edukiak osatzerakoan, ikaskuntza esanguratsua eta  zeharkakotasuna bultzatuz besteak beste. Hiru motako eduki didaktikoak bereizten dira:

  • eduki kontzeptualak, munduko egitate, printzipio, datu eta legeei buruzkoak.
  • prozedurazko edukiak, ekitzen garapenarekin eta problemen ebazpenekin lotuak.
  • eduki aktitudinalak, arau, balio eta jarrerekin lotuak.

Ikus, gainera