afariketan

Aditzondoa

Definizioa

Janariak, benetakoak nahiz itxurazkoak, erosi, prestatu, sukaldatu eta jango balira bezala jolasten ari dela adierazteko.