arbuiatu

Aditza

Definizioa

Zerbaiten aurka azaldu.Itzulpenak

es: rechazar