Homotezia, homotetikoa

Homotezia irudi edo egitura geometriko bateko distantzia guztiak faktore konstante batez biderkatzen dituen transformazio bat da. Horrela, jatorrizko egitura batetik homoteziaz eratutako egitura berria jatorrizkoaren homotetikoa dela esaten da.