Idealismo transzendentala

Idealismo transzendentala Immanuel Kant filosofoak (1724-1804) bere sistema filosofikoa, bereziki bere teoria epistemologikoa, izendatzeko erabili zuen terminoa da. Horren arabera, ezagutza fenomenoei buruzkoa da, eta ez noumeno edo kontzeptu hutsei buruz; eta ezagutza judizio a priori sintetikoen bitartez garatzen da.

Ikus, gainera