Idiosinkrasia

Idiosinkrasia subjektu batek dituen nortasun-ezaugarri berezien multzoa da, beste subjektuetatik bereizten dutenak. Terminoa gizatalde bateko kideek partekatzen dituzten ezaugarriak bereziak izendatzeko erabiltzen da, hala nola euskaldunen idiosinkrasia, frantsesen idiosinkrasia, ...