Idortasuna edo lehortasuna

Muturreko idortasuna, Atacamako basamortuan.

Idortasuna, lehortasuna edo elkortasuna lur eta aireko ur eskasia klimatikoa da, ekosistema osoa, zoruak, landaredianeta fauna,  guztiz eragiten duena. Paisaia eta erliebe forma bereziak sorrarazten ditu, basamortuak kasu. Idortasuna tenperatura altua eta urteko prezipitazioa eta prezipitazio-egunak gutxi direnean gertatzen da. Zehatzago, Knoche indizea kalkula daiteke idortasuna neurtzeko:

    \[I_k = \cfrac{nP}{100(T+10)}\]

non T urteko tenperatura, P urteko prezipitrazioa eta n urteko prezipitazio eguna. Indizea honela interpretatzen da:

  • Idortasun muturrekoa: 0 < Ik < 25
  • Idortasun nabarmena: 25 < Ik < 50
  • Idortasun normala:  50 < Ik < 75
  • Idortasun moderatua : 75 < Ik < 100
  • Idortasun txikia: 100 < Ik

Ikus, gainera