Ikasliburua: Progresio geometrikoak

Progresio geometriko bat zenbakien sekuentzia ordenatu bat da, non termino edo elementu bakoitza aurrekoa bider r konstante bat den. r konstante bidertzaileari arrazoi deritzo. Lehen terminoa a_1 izanik, honela kalkulatzen da a_n terminoa beraz:

    \[a_n=a_1 \times r^{n-1}\]

Progresio geometriko baten lehen n terminoen batura honela kalkulatzen da:

    \[S_n=\frac{a_1(1-r^n)}{1-r}\]

r<1 betetzen bada, progresio geometriko infinitu baten baturak balio mugatua hartzen du:

    \[S_n=\frac{a_1}{1-r}\]

Ikasliburu osoa, hemen, PDF formatoan