Ikerketa berrestaileak

Ikerketa berrestailea edo berrespen-ikerketa (ingelesez, confirmatory study) planteaturiko hipotesiak erabateko zorroztasun eta zehaztasunez onartu edo baztertu egiten dituen ikerketa da, behin betiko ondorioak ematen dituena. Saiakuntza klinikoen testuniguruan, hirugarren faseko ikerketarekin letorke bat. Ikus, gainera, ikerketa pilotuak eta ikerketa esploratzaileak.