Inbertsioa

Zentzu ekonomikoan, inbertsioa enpresek  ekoizpen-faktore fisikoak ondasun eta zerbitzuak ekoizteko eskuratzea da (makina berri bat erosi, enpresako bazkideek jarritako diruarekin), kontsumoa ez bezala, non ondasunak eta zerbitzuak beharrak asetzeko erabiltzen diren. Finantza-inbertsioak ere badaude, aurrezkiak eta soberakinak finantza-aktiboak eskuratzeko erabiltzen direnean, gero haiek saldu eta mozkinak lortzeko asmoarekin (akzioak erosi, gero salduta mozkina ekarriko dutelakoan). Orokorrean beraz, arlo ekonomikoan nahiz finantzarioan, inbertsioa etorkizunean irabaziak eta beraz errentagarritasuna (irabaziak) lortzeko egiten den edonolako ekarpena da. Edonola ere, inbertsioak norberaren dirua edo ondarea erabiliz egin daitezke (autofinantzaketa), eta baita ere zorpetuz (kanpo finantzaketaren bitarez, (zorrak hartuz alegia). Inbertsio bati buruzko erabakia hartzeko, inbertsio-proiektua aztertu behar da, horretarako dauden metodoak baliatuz.

Beraz, inbertsioa jarduera ekonomikoarekin nahiz finantzazioarekin lotzen da, ekonomian ziklo bat osatuz. Inbertsioa egiteko, kapital fisikoa eskuratzeko alegia (arlo ekonomikoan),  baliabide gehigarriak baliatu beharrean dago inbertitzailea, bere inbertsioa finantzatu egin behar du alegia. Hain zuzen, inbertsio prozesua zeharkakoa izaten da ekonomian diharduten eragile guztien artean: batak bestea finantzatzen du, horrek beste bat finantzatzeko, eta ..., azkenean inbertsio erreala edo produktiboa, kapital fisikoa edo aktibo produktiboak eskuratuz, egingo duenarengana heldu arte.

Inbertsioa faktore dinamizatzaile garrantzitsua da ekonomian, eskaria gehitzen baitu sistema ekonomikoan, eta behin eta berriz gainera, efektu biderkatzaileak sortuz ekonomian; gainera, inbertsioak produktibitatea ere gehitzen du, inbertsioak ekoizpen-bideak (makinak, ...) berritzea dakarrelako, ekoizpena modu eraginkorragoan burutuz horrela. Horrela, garapen ekonomikoaren giltzarrietako bat dela esan daiteke zalantzarik gabe.

Maila mikroekonomikoan, berriz, inbertsio prozesuak erabaki-prozesu zorrotza beharko luke, etorkizunean izango diren diru-sarrerak eta irteerak behar bezala estimatuz, interes-tasa batez deskontatuz, eta azkenean inbertsioak emango duen errentagarritasuna kalkulatuz.

Ikus, gainera