Indexazioa (ekonomia)

Ekonomian, indexazioa kopuru bat prezio-indize edo beste adierazle baten arabera eguneratzea da. Adibidez, soldatak KPI indizearen arabera indexatzea soltadak KPI kontsumorako prezioen indizeak zehazten dituen prezioen igoera portzentajeen arabera eguneratzea da, soldata errealak konstante eutsi eta euren erosteko ahalmena atxiki dezaten.