Indibidualismo metodologikoa

Indibidualismo metodologikoa soziologiaren baitako teoria epistemologikoa da, zeinaren arabera egitate sozialak banakoen asmo, erabaki eta ekintzetatik sortzen direla baieztatzen duena. Gizartearen makroikuspuntuari erreparatzeko, mikroikuspuntua garatu behar da, banakoen jokabideak bilduz. Teorisa epistremologiko moduan, Max Weber soziologoak proposatu eta aldeztu zuen 1922ko Ekonomia eta Gizartea lanean.1

Erreferentziak

1.
Methodological Individualism. Stanford Encyclopedia of Plilosophy. https://plato.stanford.edu/entries/methodological-individualism/. Accessed 2017.