Inferentzia

Inferentzia ebidentziatik eta egiazkotzat hartzen diren bestelako proposizioetatik logika erabiliz ateratako konklusioa da. Konklusio horretara heltzeko arrazonamenduari ere inferentzia deitzen zaio.