Inflexioa, flexioa (hizkuntzalaritza)

Hizkuntzalaritza, inflexioa edo flexioa hitz bati egiten zaion aldaketa da, maiz bukaeran (hala nola, euskaraz), besteak beste hitzari dagokion numeroa, generoa eta kasua bereizteko, orokorrean modu konplexu batean. Aditzen kasuan, pertsona eta denbora zehazteko erabili ohi da. Inflexioa darabilten hizkuntzak hizkuntza sintetikoak direla esaten da, eta polisintetikoak inflexioa modu trinkoan erabiltzen dutenak .

Ikus, gainera

  • Hizkuntza eranskariak, flexioa ez darabilten hizkuntzak eta besterik gabe hitzak eta morfemak elkartu egiten dituztenak