Inperialismoa

Inperialismoa herrialde menderatzaile batek beste herrialde batzuk menderatu (ikus, dominazioa) eta kontrolatzen ditueneko fenomeno historikoa da. Menderatze hori herrialde horiek militarki mendean hartuz, kolonizazioz eta dominazio ekonomikoaz gerta daiteke. Teoria marxistan, inperialismoa dinamika kapitalistaren emaitza da, kapitalismoaren bilakaeraren fase jakin bat, herrialde batean kapitalismoak monopolioa eskuratu eta metaketa kapitalistaren beharrak nazioartera zabaldu eta beste herrialdeak ekonomikoki, eta beraz baita ere politikoki, menderatzea eskatzen duenean. Egun, inperialismoak bere azken mugara iritsi da, globalizazioaren prozesua burutuz. Marxismotik at, ordea, badira teoriak inperialismoa aztertu eta justifikatu ere egiten dutenak, arrazoi ekonomikoengatik (J.A. Hobson), moralengatik (herrialde atzeratuetara aurrerabidean jarri nahian) eta herrialde menderatzailearen segurtasun-arrazoiengatik.

Ikus, gainera