Irudi zintzoa

Kontabilitatean, irudi zintzoa edo irudi fidela enpresan gertatzen diren egitate ekonomikoen eta haren finantza-egoeraren islada egoki eta zuzena da. Zehatzago, urteko kontuek irudi fidela eskaintzen dutela esaten da,  guztiz osaturik, legeak ezarritako arauen araberakoak eta haietan zehazten diren kopuruak eta zenbatekoak zuzenak badira.