Itzulkin kooperatiboa

Itzulkin kooperatiboa edo erretorno kooperatiboa kooperatiba bateko irabazietan eskuratzen duten zenbatekoa da, bazkideak kapitalera egindako ekarpenaren arabera ez, baizik eta bere lan ekarpenaren araberakoa, sozietate anonimoetan ez bezala, non irabaziak bazkideek kapitalean duten partaidetzaren arabera banatzen diren, dibidenduen bitartez.